Спирттер: Спирттер. Бір атомды қаныққан спирттер. Спирттердің қасиеттері, қолданылуы

Содержание

Презентация на тему «Біратомды спирттер»

Тақырыбы: Қаныққан бір атомды спирттер (Изомерия, қасиеттері, қолданылуы)

Спирттер

Бір атомды

Көп атомды

СН 3 -ОН

метил спирті

СН 3 -СН 2 -ОН

э тил спирті

этиленгликоль

глицерин

Спирттер

Қаныққан

Қанықпаған

Ароматты

СН 3 -ОН

метил спирті

СН 3 -СН 2 -ОН

этил спирті

СН 2 = СН-ОН

винил спирті

СН 2 -ОН

бензил спирті

Спирттер дегеніміз -молекуласында бір немесе бірнеше сутек атомдары гидроксил тобына алмасқан көмірсутектердің туындылары.

Физикалық қасиеттері.

Этил спиртінің құрылысы

Бір атомды спирттердің гомологтық қатары.

Спирттердің атауы

Формуласы

Метил (метанол)

Қайнау температурасы ( 0 С)

СН 3 ОН

Этил (этанол)

С 2 Н 5 ОН

64,7

Пропил (пропанол-1)

Бутил (бутанол -1)

С 3 Н 7 ОН

78,3

С 4 Н 9 ОН

97,2

Амил (пентанол-1)

117,2

С 5 Н 11 ОН

Гексил (гексанол -1)

С 6 Н 13 ОН

137,8

Гептил (гептанол -1)

157,2

С 7 Н 15 ОН

176,3

Этил спиртінің физикалық қасиеттері

Химиялық қасиеттері Спирттердің суда ерігіштігі

Этил, пропил спирттері суда ериді

Бутил, пентил спирттерінің суда ерігіштігі

төмен

Молекулалық массалары артқан сайын спирттердің суда ерігіштігі қиындап, пробиркаде 2 қабат түзіледі

Спирттермен иод ерітіндісін дайындау

Екі пробиркаге этил спирті мен су алынып, екеуіне де иодтың кристалды түйіршіктері салынып, шыны таяқшамен араластырылады.

Нәтижесінде спирт жақсы еріткіш екендігін, ал су иод кристалдарын нашар ерітетіндігін байқауға болады.

Спирттердің сілтілермен әрекеттесуі.

Этил спиртіне натрий түйіршігі салынып, газөткізгіш түтік арқылы бөлінген газ пробиркаға жиналады.

Спирттердің алыну жолдары

Жүзім шырыны ашығанда түзілетін шарап спиртін адамдар өте ертеден пайдаланған.«Спирт» сөзі латынның «шараптың рухы» деген сөзінен шыққан көрінеді. Шарап спирті немесе этил спиртінің формуласы-С 2 Н 5 ОН Жүзімнің, қанттың, крахмалдың ферменттік ашуы нәтижесінде түзілетін бұл затты тұрмыста жай ғана спирт деп атайды. Ал XVlll ғасырдан бастап «спирт» деген сөзбен қатар «алкоголь» (әл-кугул) деген сөз қолданыла басталды.

Этил спиртін әртүрлі жолдармен алады. Соның бірі-глюкозадан ашытқы қатысында мына жалпы реакция бойынша алады:

С 6 Н 12 О 6 2 Н 5 ОН+ 2СО 2

Қаныққан біратомды спирттердің қолданылуы

Спирттер өндірісте формальдегид, полимерлер, бояғыш заттар, фармацевтік препараттар алу үшін, медицинада залалсыздандырғыш зат ретінде, бояулар мен лактерді ерітетін еріткіш ретінде және т.б заттар алуда кеңінен қолданылады. Метил спиртімен жұмыс істегенде, оның өте улы екендігін ұмытпау керек. Бірнеше грамынан адам соқыр болады, одан көбірек болса, уланып өледі.

Спирттер медицинада антомиялық препараттарды консервілеу үшін қоспа ретінде қолданылады.

Этил спирті медицинада залалсыздандырғыш ретінде қолданылады

Спирттер медицинада дәрілік препараттарда еріткіш ретінде пайдаланылады

Спирттер парфюмериялық, косметикалық заттар жасауда кеңінен қолданылады

Спирттер тері өңдеу және бояуда кеңінен қолданылады

Спирттер сырдың құрамына кіреді

Этил спирті алкогольді ішімдіктердің құрамына кіреді

Этил спиртінің адам ағзасына әсері

Этил спирті адам ағзасына есірткілік әсер етеді.

Спирт миға әсер етіп, жүйке клеткаларын уландырады. Осыдан адамның ақыл-ойы, сөйлеу, ойлау қабілеттері, қимыл үйлесімділігі бұзылады.Спиртті ішімдіктер ішкен адамның мінез-құлқында желөкпелік, әдепсіздік, дөрекілік пайда болады, оны айналасындағыларға жеккөрінішті етеді.Спиртті ішімдіктерді жие ішкен адамның бауыры мен жүйке жүйесінің қызметі бұзылады, зердесі нашарлайды, маскүнемділікке, яғни этил спиртіне тәуелділікке ұшырайды.

Этил спиртін жүкті әйел пайдаланған жағдайда, ұрыққа үлкен залал келтіреді

Спиртті ішімдіктер ішкен адамның мінез-құлқында желөкпелік, әдепсіздік, дөрекілік пайда болады

Спиртті ішімдіктерді жие ішкен адамның бауыры мен жүйке жүйесінің қызметі бұзылады

1-тапсырма. Атауын тап

Спирттерді атап берілген кестені толтырыңыз.

Формуласы

Халықаралық жүйе бойынша атауы

СН 3 ОН

Басқаша атауы

СН 3 -СН 2 ОН

СН 3 -СН 2 — СН 2 ОН

СН 3 -СН 2 — СН 2 — СН 2 ОН

СН 3 — СН 2 — СН 2 — СН 2 — СН 2 ОН

СН 3 -СН 2 — СН 2 — СН 2 — СН 2 — СН 2 ОН

Пайдаланған әдебиеттер:

 • Ә.Е.Темірболатова «Химия» 11кл

2. Ә.Е.Темірболатова «Химия есептер жинағы»

3. Электрондық оқулық «Органическая химия» руссобит педагог

4. Электрондық оқулық «Уроки химии» Кирилла и Мефодия

Спирттер — химия, презентации

 Саба?ты? та?ырыбы:   Акробатикалы? жатты?улар /дамыту/
Саба?ты? ма?саты: 
1. Білімділік: Иілу жатты?уларын жасауды ?йрену, тепе-те?дік са?тай білуді ме?герту.
2. Дамытушылы?: О?ушыларды ?з бетінше ж?мыс істеуіне, икемділікке жатты?уды   
                                 ?атесіз орындау?а   баулу, о?ушылар денсаулы?ын ны?айту п?нге 
                                 ?ызы?ушылы?ын арттыру.
3. Т?рбиелік : О?ушыларды берілген тапсырма жатты?уды ??ыпты, ?з м?нінде жасау?а, 
                         ептілікке, шыдамдылы??а т?рбиелеу.
Саба?ты? типі:  Жа?а саба?
Саба? ?дісі:Т?сіндірме ,практикалы?
??рал-жабды?тар:   Ыс?ыры?, матрас,жатты?у т?рлеріне арнал?ан слайдтар
 ?тетін орны: спорт зал
 
Саба? б?лімі    Саба?ты? мазм?ны    Уа?ыт ?лшемі    ?дістемелік н?с?аулар

 

 

Дайын
ды? б?лімі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі б?лім 

    1.Сап?а т?ру,а?пар беру,с?лемдесу,саба?ты? та?ырыбын,ма?сатын т?сіндіру
2.Орнында жасалатын жатты?улар: О?-?а,сол-?а,ай-нал.Екі ?атар,?ш ?атар?а т?ру,Бір,екі,?ш тізбекке т?ру жатты?уларын орындау. 
                      
 Ж?ру кезінде орындалатын жатты?улар
 а) ая?ты? ?шымен ж?ру
 ?) ?кшемен ж?ру
 б) ішкі ж?не сырт?ы ?ырларымен ж?ру
 в) жартылай отырып ж?ру
 г) толы? отырып ж?ру
 д) бастап?ы ?алып?а келу

Ж?гіру  ?стінде орындалатын жатты?улар
а) тізені жо?ары сермей ж?гіру
 ?) ая?ты арт?а сермей ж?гіру
 б) ая?ты ?аптал?а  ?арай сермей ж?гіру
 в) ?ол белде ая?ты ал?а  сермей  ж?гіру
 г) о? ж?не сол жа?ымызбен ж?гіру

 д) артымызбен ж?гіру
 д) жылан т?різді иреле?деп ж?гіру
 е) кері б?рылып ж?гіру
ж)гимнастикалы? скамейкадан секіру (10 рет)
 з) дем басу

    10-15
минут    Ара ?ашы?ты?ты са?тау,о?ушыны? формасына м?н беру,техникалы? ?ауіпсіздік ережелерін еске т?сіру
На?ты д?рыс б?рылуына назар аудару
 Барлы? жатты?уларды ая?ты? ?шымен орындау. ?кшені ала?ан?а тигізу.?ол белде ая?ты 45 градус?а к?теру.Ара ?ашы?ты?ты са?тау.Барынша жо?ары к?теру.Тере? дем шы?ару.
?олды жо?ары, денені тік ?стау
?ол желкеде, денені тік ?стау
Кеудені к?теріп ж?ру,
 ?олды  ал?а созамыз.
 Кеудені к?теріп ж?ру, ?ол тізеде
Ара ?ашы?ты? са?тау
Сызы??а жетіп б?рылу,
 ?р кім ?з орында б?рылу
тере? тыныс алу.

      Бір орында орындалатын жатты?улар

 Ж?ппен жасалатын жатты?улар
 а) Б.?. ?ол белде, сана? бойынша, басты 1-4 о??а,1- 4сол?а айналдырамыз.
?) Б.?. ?ол кеуде т?сында жазулы бір-біріне ?арама-?арсы ?арап ?олды ай?астырып    ?стаймыз с.б
  1 ?олды жо?ары к?тереміз, 
2 Б.?  3 ?олды жо?ары к?тереміз, 
4 Б.? б) Б.?. бір-біріне ар?асын беріп ?олды ай?астырып ?стаймыз с.б 1-2 о? ?аптал?а иілеміз, 3-4 сол ?аптал?а иілеміз.
в) Б.?. бір- біріне ?арама-?арсы ?арап иы?тан ?стап с.б 1-2 ал?а иілеміз 3-4 сол ?аптал?а 1-2 ал?а иілеміз 3-4 о? ?аптал?а.
г) Б.? бір-біріне ар?аларын беріп ?олдарыны? ?шынан ?стап с.б 1-2 ар?асын жат?ызып шал?асын к?тереді, 3-4 келесі о?ушы ?айталайды.
д) Б.?. бір-біріне ?арама-?арсы иы?тарын ?стап с.б 1-2 о? ая?ты сермейміз 3-4 сол ая?ты сермейміз.
е) Б.? бір-біріне ар?асын беріп ?олды ай?астырып 5 рет отырып т?ру.
ж) О? ая?пен 8 рет, сол ая?пен 8 рет секіреміз.   
 Саба?ты? та?ырыбын таныстырмас б?рын о?ушылар?а жа?а саба? туралы ма?л?маттар беріп,жатты?уларды орындату ар?ылы ме?герту.
1.О?ушыларды? ?здеріне б?рыннан таныс гимнастикалы? жатты?у т?рлерін естеріне т?сіру.
2. Гимнастика жатты?уыны? адам денсаулы?ы ?шін ?ажеттілігін о?ушылар?а т?сіндіру.
3. Халы?аралы? турлі сайыстарда гранпри жулдесін же?іп ал?ан, к?ркем гимнастика шебері ?лия Юсупованы? спорт ?міріндегі жетістіктерін таныстыра отырып жа?а саба??а ?ызы?ушылы?тарын арттыру.
4. Слайдта?ы жа?а саба? бойынша жатты?у т?рін о?ушылар ?здері т?сінгенін болжап айту. (Арт?а домалап, жауырын?а т?ру) 
О?ушылар?а жа?а саба?ты? жатты?уыны? ?ауіпсіздік ережесін ж?не орындалу техникасын таныстыру.
5 . Жа?а саба?та?ы жатты?уды о?ушылар?а орындату.
                              І топ   «?арлы?аш» 
1.Ал?а домалау
2.К?пір жасау.
3.Жауырын?а т?р
4.?арлы?аш бейнесін жасау
5.Жартылай  шат?а келіп отыру жатты?уларын жетілдіру.
 ІІ топ «?ыран»
1.Арт?а домалау
2.Екі ?олды? к?мегімен баспен т?ру
3.Ая?ты басынан асыра жерге  тигізіп,  ал?анын жерге ?ою.
4.Жартылай  шат?а келіп отыру жатты?уларын жетілдіру.
5.Екі ?олмен т?ру
6. Ж?гіріп келіп ал?а домалау
7. Сергіту с?ті: 
 Орындарында т?рып орындалатын жатты?улар «?ара жор?а» биімен к?рсету;
ІІІ. ?орытынды 5 минут
Сыныпты сап?а т?р?ызу. 
С?ра? ?ою ар?ылы жа?а саба?ты ?орытындылау.
?йге тапсырма: акробатикалы? жатты?улар жасау
Саба? кезіндегі кемшіліктерді о?ушы?а ескертіп, т?зету.
Саба??а жа?сы ?атынас?ан о?ушыларды мада?тау.
 Ба?алау.    

 

25-30 минут
    

 


Дене тік, басты айналдыр?анда к?зді ж?мбаймыз.
 ?олды жо?ары к?тергенде шынта?ты б?кпейміз.
 
 
Денені игенде ая? орнынан ?оз?алмайды
тізені б?кпейміз.
 
Барынша толы? иілеміз, тізені б?кпейміз.
Барынша созыламыз, тізені б?кпейміз.
 
Ая?ты тік  т?зу ?стаймыз.
 
Толы? отыру.
 
Жо?ары секіреміз.
 
О?ушыларды? зейінін саба??а аудару. О?ушыларды с?ра? ?ою ар?ылы саба??а тарту.
Слайдта?ы суреттерге ?арай отырып та?ырып?а байланысты ой ?рбіту.
Гимнастика жатты?уы туралы т?сініктерін жетілдіру)

 К?ркем гимнастика шебері ?лия Юсупованы? спорт ?міріндегі жетістіктерін слайд ар?ылы таныстыру)

 

 

 

Барлы? о?ушыларды? сергіту с?тіне ?атысуын ?ада?алау) 

Жалпы  д?рыс жасауын ?ада?алау
М??алімні? орындап к?рсеткен жатты?у элементтеріні? т?рлерін м??ият ба?ылап, ты?дауын ?ада?алау. К?мек беру ар?ылы жатты?уды орындату

О?ушыларды? т?рып ?алмай
сыныптасыны? к?мегімен жасау.

дамыту жатты?уларын ?айталау. К?штілікке арнал?ан жатты?улар жасау, та?ерте?- гілік  ж?гіру.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Спирттер »

Спирттер

 

  

Жоспар

1. Спирттер

2. Спирттердің қасиеттері. Химиялық қасиеттері.

3. Этил спирті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирттер(ағыл. spіrіt) – құрамында бір не бірнеше гидроксил топтары            – (–ОН) болатын көмірсутек туындылары. Гидроксил. тобының санына қарай бір, екі, үш, төрт және көп атомды С.; радикалдар құрылысына қарай қаныққан, қанықпаған, циклді, ароматты және гетероциклді =Спирттер=

 Спирттер, алкогольдер – құрамында бір немесе бірнеше OH тобы болатын көмірсутек туындылары. ОН тобының санына қарай бір (алкогольдер), екі (гликолдар), үш (глицерин), төрт (пентаэритрит) және көп атомды спирттер, ал көмірсутек радикалының құ-рылысына байланысты қаныққан (этил C2H5–OH), қанықпаған (аллил СН2=СНСН2ОН), циклді (циклогексанол), ароматты (бензил спирті), гетероциклді (фурил) болып бөлінеді. Спирттерді атағанда сәйкес көмірсутек радикалы бойынша (мысалы, метил спирті, этил спирті, т.б.) және Женева номенклатурасы бойынша көмірсутек атына “ол” жұрнағын жалғайды (мысалы, этанол, бутанол, диол, триол, т.б.). Кейде ОН тобының орнын көрсетіп атайды (мысалы, пропанол-2, пропандиол-1, 3), бұдан басқа спирттердің тарихи қалыптасқан атаулары да қолданылады (мысалы, этил спиртін – шарап спирті, метил спиртін – ағаш спирті деп атайды). Бір атомды алифатты спирттер улы (мысалы, метанол – жүйке және тамырға қоздырғыш әсер етеді, этанол – сұйық есірткі, ұзақ әсер еткенде жүйке, ас қорыту, қан тамыр, бауыр, т. б. ауруларын тудырады). Өнеркәсіпте спирттерді олефиндерді гидраттау, альдегид, кетондарды тотықсыздандыру, т.б. әдістермен өндіреді. Этанолды бидай, күріш, картоп, т.б. өсімдік шикізаттарын зимаза ферментінің қатысуымен ашыту немесе гидролиздеу арқылы алады. Спирттер – органикалық қосылыстардың ішіндегі ең маңызды тобы, олар еріткіштер ретінде қолданылады, бояулар, жасанды талшықтар, пластмассалар, хош иісті заттар, дәрілер, жуғыш заттар, т.б. өндіру үшін жартылай өнімдер болып табылады.

Спирттердің қасиеттері

   Физикалық қасиеттері және құрылысы. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйық заттар, Сп-ден бастап қатты заттар. Алғашқы үшеуі сумен кез келген мөлшерде араласады, молекулалық массасының артуына қарай сұйық спирттердің суда ерігіштігі төмендейді. Сұйық спирттердің өздеріне тән иісі болады. Спирттердің қайнау және балқу температурасы

 

 

молекулалық массасының артуына байланысты өседі және сәйкес көмірсутектердің қайнау температурасынан жоғары болады. Себебі спирттерде молекулааралық сутектік байланыс түзіледі. Спирт молекуласында  электртерістігі жоғары оттек атомы  сутектің электрондарын өзіне тартып, оларда ішінара теріс және оң зарядтар пайда болады: 5- 8+ R-0-H Осы зарядтардың  әсерінен оттек атомы мен спирттің екінші молекуласындағы гидроксилдің сутек атомының арасында сутектік байланыс түзіледі: R — О… Н — О… Н — О… I I I Н R R Сутектік байланысты үзуге 5 ккал/моль энергия жүмсалады. Энергиясы аз болғанымен, оны үзу үшін температураны  көтеру керек, сондықтан спирттердің  қайнау температуралары жоғарылайды.

Химиялық қасиеттері. Спирттердің химиялыц қасиеттерін анықтайтын гидроксил тобы және ол байланысқан радикалдардыц щірылысы. Гидроксил тобы қатысында өтетін реакциялар О—Н немесе С—ОН байланыстарын үзу арқылы жүреді. Спирттер (алканолдар) полюсті косылыстар, көміртек пен оттек және оттек пен сутек атомдарының арасында екі полюсті байланысы бар: С —» О жәнө 0 <— Н . О <— Н байланысының полюстігі С —> О байланысының полюстігіне қарағанда жоғары. Оттектің жұп электрондары спирттерге электрондонорлық қасиет береді.

Спирт өндірісі — тамақ өнеркәсібінің дәнді дақылдардан ішімдік (этил) спиртін дайындайтын саласы. Этил спирті, негізінен, тамақ өнеркәсібінде, медицинада және радиоэлетроникада қолданылады. Спирт өндіру үшін дәнді дақылдар, картоп және қант өнімдері пайдаланылады. Дән тазаланып, ұнтақталып арнаулы қазандарда сумен қосылып қайнатылады. Осыдан пайда болған қою массаға ашытқы ферменттері қосылып ашытылады. Крахмал ашып спиртке айналады. Ашытылған масса (брага) сүзіліп, сүзінді айыру аппаратына жіберіледі.

Этил спирті, этанол, С2Н5ОН – біратомды қаныққан-алифатты спирт, түссіз, күйдіргіш дәмі және өзіндік исі бар оңай қозғалатын сұйықтық; балқу t –144,15°С, қайнау t 78,39°С. Этил сумен, спирттермен, эфирлермен, бензинмен, т.б. органик. еріткіштермен кез келген қатынаста жақсы араласады. Этилды өнеркәсіпте алу үшін этиленді күкірт қышқылы арқылы

 

 

немесе тікелей гидраттайды; зимаза ферментінің әсерімен а. ш. шикізаттарын (картоп, дәнді дақылдар, т.б.) ашытады  және ағашты, т.б. өсімдіктерді гидролиздейді. Этил әр түрлі өндіріс салаларында (лак-бояу, фармацевтика, тұрмыстық  химия, т.б.) еріткіш ретінде; хлороформ, диэтил эфирі, этилацетат, диэтиламин, сірке қышқылы, т.б. органик. өнімдерді  алу үшін бастапқы шикізат ретінде; мотор отыны, антифриз, т.б. түрінде  кеңінен қолданылады. Өндірілетін  Этилдың көп бөлігі спирттік сусындар жасау үшін жұмсалады.

Этанол

Этил спирті ауадан ылғалды өзіне  жақсы сіңіреді, жақсы еріткіш, сумен, эфирмен, глицеринмен, бензинмен, т.б. Көптеген органикалық еріткіштермен жақсы  араласады. Этил спирті екі түрлі  тәсілмен алады: ферментативтік немесе биохимиялық; химиялық немесе синтетикалық. Бірінші тәсілде ашытқы ферменттерінің әсерінен қанттың ашуынан алынады, екінші тәсілде этиленге катализатор  көмегімен суды қосу арқылы алынады.

Алкоголиз (арабша әл-куһл — майда ұнтақ және грекше lysіs — еру, ыдырау) — заттардың спирттермен әрекеттескен кезіндегі ыдырауы (мыс., Ch4 COCl + C2 H5 OH = Ch4 COOC2 H5 + HCl). Алкоголиз гидролиз сияқты иондық алмасу реакциясына жатады.

Алкогольдер — органикалық қосылыстар немесе бір атомды спирттер. Олардың  молекуласында қаныққан көміртек атомының бір гидроксил тобы (ОН) болады. Алкогольдердің ең маңыздылары: метил спирті (метанол, ағаш спирті), химиялық формуласы — Ch4 OH әлсіз иісті түссіз сұйықтық, сумен жақсы араласады, қайнау t 64,5 0С, тығызд. 0,7924 г/см3 (20 0С-та), формальдегид, күрделі эфирлер, түрлі еріткіштер алынатын шикізат, жүйке және тамыр  жүйелеріне әсер ететін күшті у; этил спирті (этанол, шарап спирті), {химиялық формула|химиялық формуласы]] — C2 H5 OH өзіндік  иісі және күйдіргі дәмі бар түссіз сұйықтық, сумен жақсы араласады, қайнау t 78 0С, тығызд. 0,794 г/ см3 (20 0С-та), тағамдық шикізатты (крахмал, қант, шырындар т.б.) ашыту, өсімдік текті заттарды гидролиздеу және синтездеу (этиленді гидраттау) жолдарымен алынады, ректификаттау  арқылы

 

 

тазаланады, синтетикалық каучук, этилді эфир т.б. алу үшін, еріткіш ретінде, спиртті ішімдіктер (қазақша Арақ) өндіруде қолданылады; бутил спирттері, химиялық формуласы — C4H9OH өзіндік  спирт иісі бар түссіз сұйықтық, 4 изомері белгілі, изомерлері суда нашар ериді, олардың қайнау температуралары 83-117,4 0С аралығында, тығызд. 0,7887-0,8099 г/см3; күрделі эфирлер мен жуғыш  заттарды синтездеу үшін, техникада  еріткіш ретінде қолданылады. “Алкаголь” ұғымы ауызекі сөзде арақ-шарап  т.б. спиртті ішімдіктердің жалпылама  атауын білдіреді.

 

Метанол, метил спирті, ағаш спирті, СН3ОН – иісі (этил спиртінің иісіне ұқсас) бар, түссіз сұйықтық;

тығызд. 0,7924 г/см3 (20ӘС-та),

балқу t – 97,9ӘС,

қайнау t 64,5ӘС.

Сумен (кез келген қатынаста), спиртпен, бензолмен, ацетонмен, т. б. органикалық  еріткіштермен оңай араласады. Синтез-газдан катализдік реакция арқылы алынады. Формальдегид, сірке қышқылы, әр түрлі  эфирлер алуда, бояғыш заттар мен  дәрілік заттарды ерітуде, отынға қоспа  ретінде қолданылады. Метанол жүйке  және тамыр жүйесіне әсер ететін у.

Бутанолдар С4Н9ОН — изомерлі алифаттық спирттер тобы; мотор отынының құрауышы, антисептик, иісті заттар, еріткіштер ретінде қолданылады.Сивуха майының тән иiсiмен түссiз тұтқырланған сұйық. Органикалық ерiткiштермен араласады. 7, 6 г 100 г суда ашиды. Бутанолдың массасы бойынша азеотробы болатын 42, 5% олардан құрастырады 97, 7 C қайнайтын.

Глицерин(грек. glykeros –тәтті), HOCh3 CH (OH)Ch3OH – қарапайым үш атомды спирт. Түссіз, иіссіз, тәтті, тұтқыр сұйық. Балқу t 17,9°С, қайнау t 290°С. Г. ылғал тартқыш, сумен кез келген мөлшерде, сондай-ақ, метил, этил спирттерімен және ацетонмен араласады.

 

 

 

Пайдаланған әдебиет

↑ Қазақ энциклопедиясы, 10 том

↑ Қазақ тілі терминдерінің салалық  ғылыми түсіндірме сөздігі: К54 Қоғамдық тамақтандыру.— Алматы


Спирттер және фенолдар — презентация онлайн

Семей қаласы. Медициналық колледж
«Авиценна»
Тақырыбы: Спирттер және фенолдар
Орындаған :Талантқызы Мадина
Л-202 топ студенті.
Тексерген:Туменбаева Н.С.
2018-2019жыл.

2. Жоспар.

І. Кіріспе;
ІІ. Негізгі бөлім:
Спирттердің жіктелуі, қасиеттері,қолданылуы.
Фенолдардың қасиеттері,алынуы,қолданылуы.
ІІІ. Қорытынды;
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер.

3. Спирттер

Сnh3n+1OH
Спирттер — малекулаларында көмірсутек
радикалымен байланысқан (ОН) гидроксил
тобы бар заттар.
Алыну жолдары
Шарап спирті немесе этил спиртінің формуласы-С2Н5ОН
Этил спиртін әртүрлі жолдармен алады. Соның біріглюкозадан ашытқы қатысында мына жалпы реакция
бойынша алады: С6Н12О6
2С2Н5ОН+ 2СО2
Title
Add your text
СПИРТТЕР
Ch4-Ch3-Ch3-OH
C6H5-OH
Қаныққан
Ароматты
Ch3=CH-Ch3-OH
Қанықпаған

6.

Спирттердің жіктелуі Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек
радикалына байланысты
гидроксил тобының саңына байланысты
гидроксил тобымен байланысқан көміртек
атомының табиғатына байланысты
Title
СПИРТТЕР
Add your text
Ch4
C2H5
OH
OH
Біратомды
(Этил спирті)
Ch3 OH
I
I
Ch3 OH
Екіатомды
(Этиленгликол)
Ch3 OH
I
CH OH
I
Ch3 OH
Үшатомды
(Глицерин)
Title
СПИРТТЕР
Add your text
Ch4-Ch3-Ch3
I
OH
Біріншілік
(пропанол — 1)
Ch4-CH-Ch4
I
OH
Екіншілік
(пропанол — 2)
Ch4
I
Ch4-C-Сh4
I
OH
Үшіншілік
(2метилпропанол-2)

9. Спирттердің гомологтық қатары

Метил спирті
Ch4-OH — метанол
Этил спирті
C2H5-OH — этанол
Пропил спирті
СН3-СН2-СН2-ОН — пропанол
Бутил спирті
СН3-СН2-СН2-СН2-ОН — бутанол
Спирттердің жалпы формуласы Cnh3n+1OH
Жүйелік номенклатура бойынша спирттерге «ол» деген
жүрнақ қосылады

10. Спирттердің физикалық қасиеттері

Қалыпты температурада С10- ға дейінгі
спирттер сұйық заттар, С11-ден бастап қатты
заттар. Алғашқы үшеуі сұйық спирттер
өздеріне тән иісі болады, ал бутанол мен
пентанолдың иістері жағымсыз.

11. Қайнау температурасы

Спирттердің қайнау температурасы
Спирттердің атауы
Формуласы
Метил (метанол)
СН3ОН
64,7
Этил (этанол)
С2Н5ОН
78,3
Пропил (пропанол)
С3Н7ОН
97,2
Бутил (бутанол-1)
С4Н9ОН
117,7
Амил (пентанол-1)
С5Н11ОН
137,8
Қайнау температурасы

12. Спирттердің химиялық қасиеттері

Спирттердін химиялық
қасиеттерін анықтайтың
гидроксил тобы және ол
байланысқан
радикалдардың
құрылысы.
Спирттерге қышқылды–
негіздік қасиет тәң

13. Реакция түрлері:

ОН тобында
жүретін
реакциялар
ОН тобы
бойынша сутек
атомының
орынбасу
реакциясы
Тотығу
реакция
лары
Дегидратация
реакциялары
(су
молекуласыны
ң бөлінуі

14.

ОН тобы бойынша сутек атомының орынбасу реакциясы С2Н5ОН + Na → C2H5ONa + h3
C2H5ONa + h3O → C2H5OH + NaOH
Спирттер
әлсіз
қышқылдар
тәрізді
сілтілік
металдармен әрекеттеседі. Спирттің мұндай металл
туындыларын алкоголяттар деп атайды.

15. ОН тобында жүретін реакциялар

Спирттер галогенсутектермен әрекеттеседі, реакция
гидроксил тобының орнын галоген басу арқылы өтетін
қайтымды реакция.

16. Дегидратация реакциялары

Cпирттерге дегидратацияның екі түрі тәң:
— молекула ішілік
— молекула аралық
Молекула ішілік — дегидратацияда алкендер.
Молекула аралықта- жай эфирлер түзіледі.

17. Тотығу реакциялары

Спирттердің тотығуы күшті
тотықтырғыштар
әсерінен
тотығады. Түзілу өнімдері
спирттердін
орынбасу
дәрежесіне
сай,
және
пайдаланатын
тотықтырғыштың табиғатына
байланысты.
Спирттерді мыс оксидымен тотықтыру
арқылы альдегидтер алуға болады.
Қолданылуы:
Медициналық практикада этил спирті негізінен
сүртінуге, компресстерге арналған сыртқы
антисептикалық және тітіркендіргіш зат ретінде
қолданылады.
— хирургтың қолын, операция жасалатын аумақты,
медициналық құралдарды тазалап-өңдеуде
Қолдану тәсілі және дозалары
Сыртқа – мақта тампондар, сүрткілердің көмегімен
теріге жағады. Компресс жасайды.
Фенолдар — бензол сақинасындағы бір немесе
бірнеше сутек атомдарының орнын гидроксотоп
басқан ароматты көмірсутектердің туындылары.
Ең қарапайым өкілі — фенол С6Н5ОН немесе
гидроксибензол.
Алынуы.
Фенолды көбіне тас көмір шайырын өңдеу арқылы
алады. Сондай-ақ ароматты көмірсутектерінің
галогентуындыларын сілтімен әрекеттестіріп те
алады. Өндірісте бастапқы шикізаттар ретінде бензол
мен пропиленді пайдаланып, кумолді әдіспен фенол
алу іске асырылған.
Қасиеттері:
Физикалық қасиеттері.
Фенол — түссіз кристалдық зат. 43°С-та
балқиды. Ауада ашық қалғанда
тотығатындықтан, қызғылт түсті болады.
Бөлме температурасында аздап қана
ериді, ал 60°С-тан жоғары қыздырғанда,
суда шексіз ериді. Фенол — улы зат,
теріні күйдіреді. Ерітіндісі антисептик
ретінде қолданылады.
Химиялық қасиеттері.
Фенол молекуласындағы атомдар бірбіріне өзара әсер ететіндіктен, полярлы
қосылыс болады.
Қолданылуы.
Фенолдың 3—5%-тік ерітіндісін зиянды
микробтарды жою үшін антисептик ретінде
қолданады. Фенолдан түрлі дәрі-дәрмектік
препараттарды, бояуларды, синтездік шайырлар мен
пластмассаларды, қопарғыш заттарды синтездеп
алады. Фенолдарды фотографияда айқындаушы
есебінде және кейбір туындыларды, мысалы
адреналинді алу үшін қолданылады. Үш атомды
фенолдар техникада өте күшті тотықсыздандырғыш
ретінде, мысалы газдардағы оттекті анықтауда,
мединицада бояғыштар дайындау үшін
пайдаланылады.

24. Қорытынды:

Сутектік байланыс –бір сутегі молекуласымен
электртерістігі жоғары атомдар (О,F,N,Cl)
арасында пайда болатын байланыс.
Этерификация реакциясы – спирттердің
органикалық
және
бейорганикалық
қышқылдармен әрекеттесуі нәтижесәнде
кұрделі эфирлердің түзілуі.
Пайдаланылған әдебиеттер.
http://statref.ru/ref_otrqasujgqas.html
https://kopilkaurokov.ru
https://ppt-online.org
multiurok.ru

СПИРТТЕР: ТҮЗҮЛҮШҮ, КАСИЕТТЕРИ, НОМЕНКЛАТУРАСЫ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУ

The алкоголь алар каныккан көмүртекке байланышкан гидроксил тобуна (-OH) ээ болуу менен мүнөздөлгөн органикалык бирикмелер; башкача айтканда, төрт атом менен бир байланыш менен (эки же үч байланышсыз)

Ыраазы:

The алкоголь алар каныккан көмүртекке байланышкан гидроксил тобуна (-OH) ээ болуу менен мүнөздөлгөн органикалык бирикмелер; башкача айтканда, төрт атом менен бир байланыш менен (эки же үч байланышсыз) байланышкан көмүртек.

Бул кеңири жана ар тараптуу бирикмелердин жалпы формуласы ROH. Катуу химиялык мааниде спирт деп эсептөө үчүн OH тобу молекулярдык структурада эң реактивдүү болушу керек. Бул OH топтору бар бир нече молекулалардын арасында алардын кайсынысы спирт экендигин ырастоо үчүн маанилүү.

Квинтессенциалдуу спирттердин бири жана популярдуу маданиятта эң белгилүү бул этил спирти же этанол, CH3CH2OH. Табигый тегине, демек, химиялык чөйрөгө жараша, алардын аралашмалары чексиз даам спектрин пайда кыла алат; Кээ бирлери, жылдардын учушу менен таңдайдын оң өзгөрүүлөрүн көрсөтөт.

Алар органикалык жана органикалык эмес бирикмелердин этил спирти менен аралашмасы, бул анын Машаякка чейинки мезгилден бери коомдук жана диний иш-чараларга керектелишин шарттайт; мисалы, жүзүм шарабы менен же көз айнек менен майрамдоодо, муштумдардан тышкары, момпосуйлар, паннотондор ж.б.

Бул суусундуктардан ырахат алуу этил спирти менен химиялык матрицанын ортосундагы синергиянын натыйжасы болуп саналат; Ансыз, таза зат катары, ал өтө кооптуу болуп, ден-соолукка терс кесепеттерди жаратат.

Ушул себептен CH суу аралашмаларын керектөө3CH2OH, антисептик максатында дарыканаларда сатылып алынган сыяктуу, организмге чоң коркунуч туудурат.

Башка спирт ичимдиктери — бул ментол жана глицерин. Акыркысы, ошондой эле эритрол, көптөгөн азыктардын курамында таттуу жана сактоо учурунда сактоочу кошумча зат катары кездешет. Кайсы спирт ичимдиктерин колдонууга же ичүүгө болот, аны кепилдиксиз таасир этүүчү мамлекеттик органдар бар.

Спирт ичимдиктерин күнүмдүк колдонууну таштап, химиялык жактан алар ар тараптуу заттар, анткени алардан баштап башка органикалык бирикмелер синтезделиши мүмкүн; ушунчалык деңгээлде, кээ бир авторлор алардын ондогону менен чөлдүү аралда жашоо үчүн зарыл болгон бардык кошулмаларды түзсө болот деп ойлошот.

Спирттердин түзүлүшү

Алкоголдордо ROHдин жалпы формуласы бар. OH тобу R алкил тобу менен байланышкан, анын структурасы бир спирттин экинчисинде өзгөрүлүп турат. R менен OH ортосундагы байланыш бир коваленттүү байланыш аркылуу, R-OH.

Төмөнкү сүрөттө көмүртек атому каныккандыгын унутпастан, алкоголдук ичимдиктер үчүн үч жалпы структура көрсөтүлгөн; башкача айтканда, төрт жөнөкөй шилтемени түзөт.

Көрүнүп тургандай, R OH тобуна караганда реактивдүү орун басарлары болбосо, ар кандай көмүртектин скелети болушу мүмкүн.

Алгачкы спирт ичимдиктери үчүн, биринчи кезекте, OH тобу баштапкы көмүртек менен байланышкан. Муну сол тетраэдрдин борборундагы атом бир R жана эки H менен байланышкандыгын белгилөө менен оңой тастыктайт.

Экинчи спирт, экинчиси, эми борбордогу тетраэдрдин көмүртек менен текшерилет, эми эки R топко жана бир H топко байланган.

Акырында, үчүнчү спирт бар, 3, көмүртек үч R тобуна байланган.

Амфифилдик мүнөз

OH менен байланышкан көмүртектин түрүнө жараша баштапкы, экинчи жана үчүнчү спирттердин классификациясы бар. Тетраэдрада алардын ортосундагы структуралык айырмачылыктар буга чейин кеңири баяндалган. Бирок бардык алкоголдук ичимдиктер, алардын түзүлүшүнө карабастан, жалпы бир нерсени бөлүшөт: амфифилдик мүнөз.

Аны байкоо үчүн бир түзүлүш менен күрөшүүнүн кажети жок, болгону анын ROH химиялык формуласы. Алкил тобу дээрлик толугу менен көмүртек атомдорунан турат, гидрофобдук скелетти «бириктирип»; башкача айтканда, суу менен өтө начар өз ара аракеттенет.

Башка жагынан алганда, OH тобу суу молекулалары менен суутек байланыштарын түзө алат, демек, гидрофилдүү; башкача айтканда, сууну сүйөт же жактырат. Ошентип, спирттердин гидрофилдик топко бириккен гидрофобдук омурткасы бар. Алар бир эле мезгилде аполярдык жана полярдык болушат, бул аларды амфифилдик заттар деп айтууга барабар.

R-OH

(Гидрофобдук) — (Гидрофилдик)

Кийинки бөлүмдө баяндалгандай, спирттердин амфифилдик мүнөзү алардын айрым химиялык касиеттерин аныктайт.

R түзүмү

Алкил тобу R ар кандай структурага ээ болушу мүмкүн, бирок спирттерди каталогго киргизүүгө мүмкүнчүлүк бергени үчүн абдан маанилүү.

Мисалы, R этанол же пропанол сыяктуу эле, ачык чынжыр болушу мүмкүн; т-бутил спирти сыяктуу бутактуу, (CH3)2CHCH2OH; ал циклогексанол сыяктуу циклдүү болушу мүмкүн; же бензил спиртиндегидей жыпар жыттуу шакекчеге ээ болушу мүмкүн, (C.6H5) CH2OH, же 3-Фенилпропанол менен, (C.6H5) CH2CH2CH2OH.

R чынжырында галогендер же кош байланыштар сыяктуу орун басарлар болушу мүмкүн, мисалы, 2-хлорэтанол жана 2-Бутен-1-ол спирттери үчүн (CH3CH2= CHCH2OH).

R түзүмүн эске алганда, спирттердин классификациясы татаалдашат. Ушул себептен, алардын түзүлүшүнө негизделген классификация (1, 2 жана 3 спирттер) жөнөкөй, бирок спецификасы азыраак, бирок спирттердин реактивдүүлүгүн түшүндүрүп берүү жетиштүү.

Физикалык жана химиялык касиеттери

Кайноо температурасы

Спирттердин негизги касиеттеринин бири алардын суутек байланыштары аркылуу бириккендигинде.

Жогорудагы сүрөттө эки ROH молекуласынын бири-бири менен суутек байланышын кандайча түзгөнү көрсөтүлгөн. Мунун аркасында спирттер көбүнчө кайноо чекиттери жогору болгон суюк.

Мисалы, этил спиртинин кайноо температурасы 78,5 ° С. Бул көрсөткүч спирт ичимдиктери оорлошкон сайын жогорулайт; башкача айтканда, R тобу көбүрөөк массага же атомдордун санына ээ. Ошентип, n-бутил спирти, CH3CH2CH2CH2OH, кайноо температурасы 97ºС, сууга караганда бир аз төмөн.

Глицерин — кайноо температурасы эң жогору болгон спирттердин бири: 290ºС.

Неге? Себеби R таасиринин массасы же түзүлүшү гана эмес, OH топторунун саны дагы. Глицериндин түзүмүндө үч OH болот: (HO) CH2CH (OH) CH2(OH). Бул аны көптөгөн суутек байланыштарын түзүүгө жана молекулаларын тыгызыраак кармоого мүмкүнчүлүк берет.

Башка жагынан, кээ бир спирттер катуу бөлмө температурасында; ошол эле глицерин сыяктуу эле, 18ºCден төмөн температурада. Демек, бардык спирттер суюктук заттар деп айтуу туура эмес.

Эритүүчү кубаттуулук

Үйлөрдө изопропил спиртин колдонуп, бетинен кетирүү кыйын болгон такты кетиришет. Химиялык синтез үчүн өтө пайдалуу болгон бул эриткич жөндөмдүүлүгү мурда түшүндүрүлгөн амфифилдик мүнөзү менен шартталган.

Майлар гидрофобдуу болушу менен мүнөздөлөт: ошондуктан аларды суу менен тазалоо кыйынга турат. Бирок, спирттердин суудан айырмаланып, алардын түзүлүшүндө гидрофобдук бөлүгү бар.

Ошентип, анын алкил тобу R майлар менен өз ара аракеттенишет, ал эми OH тобу суу менен суутек байланыштарын түзүп, аларды жылдырууга жардам берет.

Амфотеризм

Спирттер кислоталар жана негиздер катары реакцияга кириши мүмкүн; башкача айтканда, алар амфотердик заттар. Бул төмөнкү эки химиялык теңдеме менен чагылдырылган:

ROH + H+ => ROH2+

ROH + OH => RO

RO алкоксид деп аталган нерсенин жалпы формуласы.

Номенклатура

Спирт ичимдиктерин атоонун эки жолу бар, алардын татаалдыгы алардын түзүлүшүнө жараша болот.

Жалпы аты

Спирт ичимдиктерин жалпы аттары менен атаса болот. Кайсынысы? Бул үчүн R тобунун аты белгилүү болуп, ага -ico аягы кошулуп, анын алдында «алкоголь» сөзү жазылышы керек. Мисалы, CH3CH2CH2OH — бул пропил спирти.

Башка мисалдар:

-CH3OH: метил спирти

— (CH3)2CHCH2OH: изобутил спирти

— (CH3)3COH: терт-бутил спирти

IUPAC тутуму

Жалпы аталыштар жөнүндө айта турган болсок, анда R системасын аныктоодон баштоо керек, бул тутумдун артыкчылыгы — бул башка системага караганда кыйла так.

R, көмүртек скелети болгондуктан, бутактары же бир нече чынжырчалары болушу мүмкүн; эң узун чынжыр, башкача айтканда, көмүртек атомдору көбүрөөк болсо, алкоголдун аты берилет.

Эң узун чынжырдагы алкандын атына ‘л’ аягы кошулат. Ошондуктан CH3CH2OH этанол деп аталат (CH3CH2— + OH).

Адатта, OH санактын эң төмөнкү деңгээлине ээ болушу керек. Мисалы, BrCH2CH2CH2(OH) CH3 Ал 1-Бромо-3-бутанол эмес, 4-Бромо-2-бутанол деп аталат.

Синтез

Алкендердин гидратациясы

Мунай крекинг процесси көмүртектин төрт же беш атомунан турган алкендердин аралашмасын жаратат, аларды оңой эле бөлүп алышат.

Бул алкендерди түздөн-түз суу кошуу же алкендин күкүрт кислотасы менен реакциясы, андан кийин спирт келип чыккан кислотаны бөлүп чыгарган суу кошуу менен спирттерге айландырса болот.

Оксо процесси

Ылайыктуу катализатордун катышуусунда алкендер көмүртек кычкылы жана суутек менен реакцияга кирип, альдегиддерди пайда кылат. Альдегиддерди каталитикалык гидрогенизация реакциясы менен спиртке айландырууга болот.

Көбүнчө оксо процессинин ушундай синхрондошуусу бар, альдегиддердин калыбына келиши алардын пайда болушу менен дээрлик бир мезгилде жүрөт.

Эң көп колдонулган катализатор — кобальт менен көмүртек кычкылынын реакциясы менен алынган дикобальт октокарбонил.

Углевод ачытуу

Углеводдорду ачыткы менен ачытуу этанол жана башка спирттерди алууда дагы деле болсо чоң мааниге ээ. Канттар ар кандай дан эгиндеринен алынган кант камышынан же крахмалдан алынат. Ушул себептен этанолду «дан спирти» деп да аташат.

Колдонмолор

Суусундуктар

Спирт ичимдиктеринин негизги функциясы болбосо да, айрым суусундуктарда этанол бар экендиги эң популярдуу маалыматтардын бири. Ошентип, кант камышын, жүзүм, алма ж.б. ачытуучу продукт болгон этанол коомдук керектөө үчүн көптөгөн суусундуктарда болот.

Химиялык чийки зат

-Метанол формальдегидди өндүрүүдө, анын каталитикалык кычкылдануусу аркылуу колдонулат. Формальдегид пластмассаларды, боёкторду, кездемелерди, жарылуучу заттарды ж.б.

-Бутанол тамак-аш өнөр жайында жана кондитердик азыктарда даам берүүчү катары колдонулган бутан этаноатын алууда колдонулат.

-Аллил спирти эфирлерди алууда колдонулат, анын ичинде диаллил фталат жана диалил изофталат, мономерлер катары кызмат кылышат.

-Фенол чайырларды өндүрүүдө, нейлон өндүрүшүндө, дезодоранттарда, косметикалык каражаттарда ж.б.

-Пластификаторлорду алуу үчүн түздөн-түз 11-16 көмүртек атомунан турган спирттер аралык заттар катары колдонулат; мисалы, поливинилхлорид.

-Майлуу спирттер деп аталган заттар жуучу каражаттардын синтезделишинде аралык заттар катары колдонулат.

Эриткичтер

-Метанол 1-бутанол жана изобутил спирти сыяктуу боёк эриткичи катары колдонулат.

-Этил спирти сууда эрибеген көптөгөн кошулмалар үчүн эриткич катары колдонулат, боектордо, косметикада ж.б.

-Майлуу спирттер текстиль өндүрүшүндө эриткич катары, боёктордо, жуугуч каражаттарда жана боёктордо колдонулат. Изобутанол каптоочу материалдарда, боёктордо жана желимдерде эриткич катары колдонулат.

Күйүүчү майлар

-Метанол ички күйүүчү кыймылдаткычтарда күйүүчү май жана күйүүнү жакшыртуу үчүн бензин кошулмасы катары колдонулат.

-Этил спирти автотранспортто казылып алынган отун менен кошо колдонулат. Ушул максатта Бразилиянын кеңири аймактары этил спиртин өндүрүү үчүн кант камышын өстүрүүгө багытталган. Бул спирттин артыкчылыгы, күйгөндө көмүр кычкыл газын гана пайда кылат.

Этил спиртин күйгүзүүдө таза жана түтүнсүз от пайда болот, ошондуктан аны талаа ашканаларында отун катары колдонушат.

-Келтирилген спирт метанол же этанолду кальций ацетаты менен айкалыштырып өндүрөт. Бул спирт талаа мештеринде жылуулук булагы катары колдонулат жана төгүлгөндүктөн, суюк спирттерге караганда коопсузураак.

-Биобутанол деп аталган унаа ташууда күйүүчү май, ошондой эле отун катары колдонула турган изопропил спирти колдонулат; бирок аны колдонуу сунушталбайт.

Антисептиктер

70% концентрациядагы изопропил спирти микробдорду жок кылуу жана алардын өсүшүн токтотуу үчүн тышкы антисептик катары колдонулат. Ошо сыяктуу эле, ушул максатта этил спирти колдонулат.

Башка максаттар

Циклохексанол жана метилциклогексанол текстилдерди жасалгалоодо, эмеректерди иштетүүдө жана тактарды кетирүүдө колдонулат.

Шилтемелер
 1. Грэм Соломонс Т.В., Крейг Б. Фрайхл. (2011). Органикалык химия. Аминдер. (10-жыл басылышы.). Wiley Plus.
 2. Кери Ф. (2008). Органикалык химия. (Алтынчы басылышы) Mc Graw Hill.
 3. Моррисон жана Бойд. (1987). Органикалык химия. (Бешинчи басылышы). Addison-Wesley Iberoamericana.
 4. Доктор Дж.А. Колапрет. (sf). Алкоголь. Калыбына келтирилген: colapret.cm.utexas.edu
 5. Спирт ичимдиктерин фармакология боюнча өнөктөштүк. (sf). Ичкилик деген эмне? Duke University. Sites.duke.edu сайтынан калыбына келтирилди
 6. Whittemore F. (s.f.). Ичкиликтин түрлөрү жана колдонулушу. Калыбына келтирилди: Liverong.com
 7. Wikipedia. (2018). Алкоголь. Калыбына келтирилген: en.wikipedia.org

Бір атомды спирттер, олардың физикалық және химиялық қасиеттері | Қоғам

Алкогольдер — құрамында бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар органикалық қосылыстардың жеке класы. OH топтарының санына байланысты бұл құрамында оттегі бар қосылыстар бір атомды спирттерге, үш ато

Мазмұны:

Алкогольдер — құрамында бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар органикалық қосылыстардың жеке класы. OH топтарының санына байланысты бұл құрамында оттегі бар қосылыстар бір атомды спирттерге, үш атомды және т.б. Көбінесе бұл күрделі заттар молекулалары өзгеріске ұшыраған көмірсутектердің туындылары ретінде қарастырылады, өйткені бір немесе бірнеше сутегі атомдары гидроксил тобымен алмастырылады.

Осы кластың қарапайым өкілдері — бір атомды спирттер, олардың жалпы формуласы келесідей: R-OH немесе Cn + H 2n + 1OH.

Бұл қосылыстардың гомологиялық сериясы метил спиртімен немесе метанолмен (Ch4OH) басталады, содан кейін этанол (C2H5OH), содан кейін пропанол (C3H7OH) және т.б.

Алкогольге көміртегі қаңқасы мен функционалды тобының изомериясы тән.

Бір атомды спирттер келесі физикалық қасиеттерді көрсетеді:

 1. Құрамында 15-ке дейін көміртегі атомдары бар алкогольдер сұйықтық, 15 немесе одан көп бөлігі қатты заттар.
 2. Суда ерігіштігі молекулалық салмаққа байланысты, ол қаншалықты жоғары болса, алкоголь суда ериді. Сонымен, төменгі спирттер (пропанолға дейін) кез-келген пропорцияда сумен араластырылады, ал жоғарғылары онымен ерімейді.
 3. Қайнау температурасы атомдық массаның өсуімен де жоғарылайды, мысалы t қайнаған кезде. Ch4OH = 65 ° C, және t bp. C2H5OH = 78 ° C.
 4. Қайнау температурасы неғұрлым жоғары болса, құбылмалылық соғұрлым төмен болады, яғни. зат нашар буланып кетеді.

Бір гидроксил тобы бар қаныққан спирттердің бұл физикалық қасиеттерін қосылыстың өзі немесе спирт пен судың жеке молекулалары арасында молекулааралық сутектік байланыстың пайда болуымен түсіндіруге болады.

Бір атомды спирттер келесі химиялық реакцияларға түсе алады:

 1. Жану — жеңіл жалын, жылу бөлінеді: С2Н5ОН + 3О2 — 2СО2 + 2Н2О.
 2. Ауыстыру — алканолдардың белсенді металдармен әрекеттесуі, реакция өнімдері тұрақсыз қосылыстар — спирттер, — сумен ыдырауға қабілетті: 2С2Н5ОН + 2К — 2С2Н5ОК + Н2.
 3. Гидрогаль қышқылдарымен әрекеттесу: С2Н5ОН + HBr — С2Н5Br + Н2О.
 4. Органикалық және бейорганикалық қышқылдармен этерификация, нәтижесінде эфир түзіледі.
 5. Альдегидтер немесе кетондар түзетін тотығу.
 6. Сусыздандыру. Бұл реакция катализатормен қыздырғанда пайда болады. Төменгі спирттердегі молекулааралық дегидратация Зайцев ережесі бойынша жүреді, бұл реакцияның нәтижесі су мен қанықпаған көмірсутектің түзілуі болып табылады. Молекулааралық дегидратация кезінде реакция өнімдері — эфирлер мен су.

Спирттердің химиялық қасиеттерін қарастыра отырып, бір атомды спирттер амфотерлі қосылыстар деп қорытынды жасауға болады, өйткені олар әлсіз қышқылдық қасиеттерін көрсете отырып, сілтілік металдармен және негізгі қасиеттерін көрсете отырып, сутегі галогенидтерімен әрекеттесе алады. Барлық химиялық реакциялар O-H немесе C-O байланысының үзілуімен жүреді.

Сонымен, қаныққан бір атомды спирттер дегеніміз — С-С байланысы пайда болғаннан кейін бос валенттілігі жоқ және қышқылдардың да, негіздердің де әлсіз қасиеттерін көрсететін бір OH тобы бар күрделі қосылыстар. Физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты олар органикалық синтезде, еріткіштер, жанармай қоспаларын өндіруде, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде, медицинада, косметологияда (этанол) кеңінен қолданылады.

Қаныққан біратомды спирттер — Тәрбие.kz

   Қаныққан біратомды спирттер

2 слайд

  Сабақтың мақсаты:

Білімділік.Спирттердіңклассификациясы,номенклатурасы,изомериясыменфизикалық, химиялық қасиеттерімен таныстыру спирттердің зияны және пайдасы туралы мағлұматтар беру.

 

Дамытушылық. Оқушылардың шығармашылық, танымдық ойларын арттыру, оттекті органикалық  қосылыстардың  құрылысының ерекшелікерін түсіндіре отырып тақырыпты меңгерту мәселені шешу жолын іздеуге, жалпы диалогтарға қатысу, басқа оқушыны тыңдау.

 

Тәрбиелік: Оқушылардың қызығушылығын артыру мақсатын, практикалық және ой мәдениетінің еңбегін түзету жолдарын, өзін-өзі бағалай  алуға тәрбиелеу

 

3 слайд

Сабақ жоспары:

1.Спирттердің классификациясы

 1. Гомологтыққатары .
 2. Изомериясыныңтүрлері.

4.Физикалық қасиеттері

5.Алынуы.

6.Химиялық қасиеттері.

 1. Қолданылуы.

Слайд 4

Сабақтың көрнекілігі: тірек сызбалар, слайд,шарөзек модельдері, спирттер тақырыбына тест, медиапроектор

Сабақтың түрі: аралас

Сабақтың әдісі: сұрақ – жауап, жартылай-ізденіс

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру кезеңі

2.Сабақтың тақырыбы және мақсатымен таныстыру (оқушылар сабақ тақырыбын дәптерлеріне жазады)

Слайд 5.

Жаңа сабақты оқып –үйрену.

Мұғалім. Балалар сендер бүгін органикалық қосылыстардың үлкен бір

бөлімін бітіріп (көміртек пен сутектен тұратын) жаңа бөлімге ауысасыңдар  өздерің білетіндей органикалық қосылыстардың құрамына сутекпен көміртектен басқа да элементтер кіреді.

Бүгін біз органикалық қосылыстардың жаңа бір бөлімін «Оттекті органикалық қосылыстарды» оқып- үйренуді бастаймыз.

Бұлардың ішінде ең қарапайымы спирттер.

 

 

Сабақтың тақырыбы: Қаныққан біратомды спирттер.

Спирттер дегеніміз малекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан  (ОН) гидроксил тобы бар заттар.

Жалпы формуласы Сnh3n+OH  немесе   R-OH

 

Слайд 6.

Қаныққан біратомды спирттердің қатары:

 1.Метанол,  метил спирті

 2.Этанол, этил спирті

3.Пропанол, пропил спирті

 4.Бутанол, бутил спирті

 5.Пентанол, пентил/амил/  спирті

Оқушыларға осы спирттердің молекулалық  формуласын  ауызша құрастыру тапсырмасы беріледі.

Гомолог қатарының алғашқы 2 өкілі изомер түзбейтін заттар

Ал қалғандары осы берілген класс ішінде тізбек  және — ОН тобының орналасуын байланысты құрылым изомерлерін, жәй эфирлермен класаралық изомерлер түзеді

 

Слайд 7.

1.Функциналдық тобының орналасу изомериясы

 2.Көміртек атомының орналасу изомериясы

3.Классаралық изомерлер/жәйэфирлермен/

Гидроксил тобының орналасуына байланысты спирттерді біріншілік, екіншілік, үшіншілік деп ажыратады.

 

Слайд 8. Изомерлері:

          C4H8OH

        CH5Ch3-Ch3-Ch3OH – бутанол 1- біріншілік  спирт

        Ch4Ch3-CH-Ch4     –  бутанол 2 – екіншілік спирт 

                       OH

 

Слайд 9.

         C4H8OH

       Ch4Ch3-Ch3-Ch3OH –  бутанол- 1

 

 

 

              Ch4           

 Ch4 – CH -Ch3ОН        –   2 метил пропанол -1     

 

Класаралық изомерлер:

С2Н5ОН –этанол, СН3-О- СН3 диметил эфирі

 

Слайд 10     Алынуы.

Алынуы        Химиялық реакцияның теңдеуі
1.Гамогеналканадардыгидролиздеу

/Hal  —Cl, Br, J/

R-Hal+h3OR-OH+HCl /H Hal/
2.Алкендердігидротацялау арқылы (Морковников ережесі бойынша)RCH=Ch3+h3ОRCH- Ch4

 I

 ОН

3Алкендерді тотықтыруCh3= Ch3+[0]+ h3О→ HОCh3-Ch3ОН
4Метанолды өнеркәсіпте синтез-газданCО+h3Ch4ОН
5Көмірсуларды(глюкозаны) ашыту арқылыC6h22O6   → 2C2Н5OH+2CO2

 

Слайд 11.

Физикалыққасиеттері:

—  С1-С11-ге дейін сұйық заттар, С12-ден жоғары қатты заттар;

—  Спирттер судан жеңіл, түссіз, сұйық спирттердің өзіне тән иісі бар, қатты спирттердің иісі жоқ;

— Пропил спиртіне дейінгі спирттер суда шексіз ериді, жоғарғы спирттер суда ерімейді

Спирттерде молекулааралықсутектік байланыс бар. Сутектік байланыстың түзілу себебі: гидроксотоптағы оттектің электртерістігі басым,сондықтан ол электрондар тығыздығын өзіне тартады да,сутек атомы ішін ара оң зарядталады,нәтижесінде олар келесі молекуланың осындай атомдарымен сутек байланысы түзіледі:

Сутектік байланыс салдарынан,молекулалар бір-бірінен босап шығуы үшін қосымша энергия жұмсауға тура келеді. Бұл ерекшелік спирттердің қайнау температураларының өздеріне сәйкес көмірсутектерге қарағанда жоғары болу себебі түсіндіреді.

 

Слайд 12.

Біратомдыспирттердіңхимиялыққасиеттері:

1.Гидроксотоптағы сутек атомының белсенді металдарымен әрекетесуі

2 Na+R-OH→2RONa+h3↑

2.Галогенсутектермен әрекеттесуі

R-OH+HBr→RBr+h3O

3.Дегидратациалануы/молекулаішілік/

C2H5OH→C2h5+h3O

4.Жануы:

Cnh3n+2O+(  )nO2→ nCO2+(n+1)h30+Q

 

O

5.Дегидрленуі: R-Ch3-OH             R – C  +h3

H

6.Молекуларалық сусыздануы /жәй эфир тузуі/

R-OH+ R-OH                  R-O-R+h3O

R1-OH+ R2-OH                 R1-O-R2+h3O

7.Тотығуы:

Біріншілік спирттердің тотығуы:

 

О

R-Ch3-OС           R-C +h3O            K-COOH/карб /

H

Слайд 13.14.

Қолданылуы.

Метанол:еріткіш ретінде, сірке қышқылын ( формальдегид) алуда,пластмассалар алуда, отын ретінде қолданылады;

Этанол: құмырсқа қыщқылын алуда, еріткіш ретінде, парфюмерияда, медицинада, отын ретінде, тамақ өнеркәсәбінде қолданылады.

Слайд 15.

Спирттердің жеке өкілдерінің адам организміне зияны туралы:

Метанол СН3ОН – өте улы зат.Адам организміне түскен аз мөлшері оны соқырлыққа алып келсе, 50мл мөлшеріндегі шамасы өлімге әкеліп соқтырады!

С2Н5ОН этанолдың аздаған мөлшері адам организмінің ми қыртысында тежеу туғызып, организмді сусыздандырып, оны уландырса, үнемі қолданған адам миының жұмысы нашарлап, бауырын цирроз ауруына әкеліп соқтырады.

Слайд 16,17,18,19

Бекіту:

1. Спирттердің шарөзек моделдерін дайындау. Топты 3 топшаға бөліп 1 топшаға- метил спиртінің, 2 –топшаға этил спиртінің, 3- топшаға пропил спиртінің  моделдерін дайындау  тапсырылады.

2.Берілген қосылыстарды халықаралық атауымен атаңдар:

CH3 — C – CH3

         OH

 

                       CH3

CH3 – CH2 – CH – CH – CH3

                              OH

 

 

CH3 – C – CH – CH3

       OH    CH3

 

CH2 – CH – CH – OH

           CH3

 

 • HO – CH2 – CH2 – CH2

         CH3 – CH2 – CH2

 

 • CH3 – CH2 – CH — OH

                      CH2 – CH3

 

3.Келесі қосылыстардың структурны формуласын жазыңдар:

 • Бутанол-2;
 • Пентанол-3;

3)2-метилпропанол-2;

4) Пропанол-1;

5)2,2-диметилбутанол-2.

 

4.Төмендегі қосылыстардаң  ішінен бір-біріне гомолог болатын қосылыстарды табыңыз,және оны систематикалық номенклатура

бойынша атауын атаңыз.

 

 

         OH

 

 • CH3 – CH2 – CH2 – OH

 

CH3 – C — CH3

        OH

 

 • HO – CH2 – CH2 – CH2

                  CH3 – CH2

 

CH2 – CH2 — OH

 

 

 

Слайд 20.

 Рефлексиялы бағалау.

Оқушылыр алдарындағы тестерге  жауап бере отырып  келіскен жерлеріне «+» белгісін қояды.

Бүгін көп жаңалық білдім.

Маған бұл өмірде керек болады.

Сабақ кезінде ойланатын жағдайлар болды.

Маған сабақ кезінде туындаған сұрақтарға жауап ала білдім.

Сабақ барысында мен жақсы қатысып отырдым, және сабақ өз мақсатына жетті.

 

Слайд 21.

Сабақ қорытындыланып, қысқаша дәптерлеріне конспекті түрінде жазылады. Оқушылар білімі жүйеленіп, үйге тапсырма беріледі.

Үйге тапсырма. П1-5 2 жаттығу

Бағалау.

Исследование нековалентных взаимодействий с помощью анализа разложения энергии второго поколения с использованием абсолютно локализованных молекулярных орбиталей.

Abstract

Анализ разложения энергии (EDA) разделяет вычисленную энергию взаимодействия на как можно больше интерпретируемых вкладов; например, постоянная и индуцированная электростатика, отталкивание Паули, дисперсия и перенос заряда. Задача состоит в том, чтобы построить удовлетворительные определения всех терминов в химически релевантном режиме, когда плотности фрагментов перекрываются, что делает невозможными уникальные определения.Для достижения этой цели мы представляем улучшенный EDA для теории функционала плотности (ДПФ) Кона-Шэма со свойствами, которые ранее не были достигнуты одновременно. Основываясь на абсолютно локализованной молекулярной орбитали (ALMO) -EDA, это ALMO-EDA второго поколения является вариационным и использует действительные антисимметричные электронные волновые функции для создания всех пяти перечисленных выше вкладов. Более того, все эти вклады имеют нетривиальные ограничения на полный базисный набор. Мы применяем EDA к димеру воды, Т-образному и параллельному смещенному димеру бензола, «антиэлектростатическому» комплексу водородных связей димера п-бифталата, биологически значимому связыванию аденина и тимина в многослойной и водородно-связанной конфигурациях, комплекс гуанин-цитозин с тройной водородной связью, взаимодействие Cl (-) с s-триазином и с 1,3-диметилимидазолиевым катионом, который имеет отношение к изучению ионных жидкостей, и вода-формальдегид-виниловый спирт Трехмолекулярный катион-радикальный комплекс, образующийся при диссоциативной фотоионизации глицерина.

Основное содержание

Загрузить PDF для просмотраПросмотреть больше

Больше информации Меньше информации

Закрывать

Введите пароль, чтобы открыть этот PDF-файл:

Отмена В ПОРЯДКЕ

Подготовка документа к печати…

Отмена

иракских академических научных журналов — IASJ

Абстрактные

Тонкие пленки нового типа металлорганического статистического тройного полимера 8-гидроксилхинолин ванадия (V) были получены методом центрифугирования на кремнии, микроскопических предметных стеклах и стеклянных подложках, покрытых ITO.Новый полимер синтезируется в результате взаимодействия гидроксооксобис (8-хинолилоксо) ванадия (V) (OVQ¬2OH) с сополимером винилхлорида, винилацетата и винилхлорида (PVCAA), называемого полимером 1, до производят полимер красного цвета (полимер 2). Последний превращается в металлоорганический полимер н-бутиламмониевой соли при взаимодействии с н-бутиламином при комнатной температуре (полимер 3). Оптические и электрические свойства тонких пленок трех полимеров, спряденных из растворов в дихлорметане, были охарактеризованы и сопоставлены с использованием спектрофотометрии в УФ-видимом диапазоне и ИК-Фурье, спектроскопической эллипсометрии, атомно-силовой микроскопии (АСМ) и проводимости на постоянном токе. Полученные результаты показывают, что полимеры 1 и 2 имеют гладкую поверхность, а полимер 3 — более кристаллическую. Проводимость полимера 2 при постоянном токе увеличилась на один порядок по сравнению с проводимостью полимера 1, тогда как проводимость полимера 3 увеличилась на два порядка. Это увеличение проводимости можно объяснить координацией комплекса ванадия (V) с полимерной цепью и образованием ионной соли с бутиламином в случае полимера 3.

Статья добавлена ​​в IASJ от 08.10.2016

83 Всего загрузок полного текста с даты добавления

Год Всего Янв фев Мар Апрель Май июн июл августа сен Октябрь Ноябрь декабрь
2021 7 3 3 1
2020 15 1 1 1 5 1 2 3 1
2019 18 1 1 6 3 2 1 4
2018 9 1 1 2 2 2 1
2017 22 1 2 1 1 3 1 1 3 1 2 1 5
2016 12 6 3 3

Информация об использовании обновляется ежемесячно.

Aanvraag schenkencohol Ter Aar, Vosholplein 12 — Sportsbar Ter Aar

% PDF-1. 4 % 1 0 obj > поток nl2020-11-11T00: 00: 00 + 00: 00NieuwkoopGemeenteblad2020293807gmb-2020-293807application / pdf

 • officiële publicatie
 • Aanvraag schenkencohol Ter Aar, Vosholplein 12 — Sportsbar Ter Aar
 • Nieuwkoop
 • XEP 4.30.938; изменено с помощью iTextSharp 4.1.6, разработано 1T3XTKOOP Generatieomgeving version onbekend, Transformatie versie CONVERT_VERSION_STRING2020-11-09T11: 36: 22 + 01: 002020-11-09T10: 36: 22 + 00: 002020-11-09T11: 36: 22 + 01: 00default1uuid: 02f7c6c1-1dd2-11b2-0a00-ec17cb0aa065uuid: 02f7c6c4-1dd2-11b2-0a00-0000000036001A
 • http: // ns.adobe.com/pdf/1.3/pdf Adobe PDF Schema
 • internal Объект имени, указывающий, был ли документ изменен для включения информации о треппинге TrappedText
 • http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/xmpMMXMP Схема управления носителями
 • Внутренний идентификатор на основе UUID для конкретного воплощения документа InstanceIDURI
 • http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/pdfaidPDF/A ID Schema
 • internalPart of PDF / A standardpartInteger
 • внутренняя Поправка к стандарту PDF / A amdText
 • внутренний Уровень соответствия стандарту PDF / A Текст
 • http: // изн.org / dc / terms / dctermsDC terms
 • externalDCTERMS.available — это данные, опубликованные в публикации bekendmaking. Dit staat los van het medium, dat will zeggen dat de oude papieren publicaties for DCTERMS.available de datum van destijds hebben en de nieuwe publicaties на сайте de datum van bekendmaking. Anders gezegd binnen OP, bevat DCTERMS.available altijd de datum van Officiële bekendmaking. доступноДата
 • внешний выпуск выпущен Дата
 • externalTaal van de (intellectuele) inhoud van de bron.languageText
 • внешняя (Overheids) организация verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van de overheidsbron.publisherText
 • externaltypetypeText
 • http://standaarden.overheid.nl/op/terms/OVERHEIDopOVERHEIDop
 • externalOVERHEIDop.datumTotstandkoming komt alleen voor bij Tractatenbladen en dient gebruikt te wordden om de datum te coderen waarop het verekdrag total.Dit kunnen meerdere data zijn als het verdrag op verschillende plaatsen en verschillende momenten getekend is (door de verschillende partijen) .datumTotstandkomingДата
 • externalOVERHEIDop.jaargang geeft aan tot welke jaargang een bepaalde publicatie wordt gerekend. Dit moet apart gecodeerd worden omdat de jaargang en het jaar van de publicatie niet altijd overeen komen.jaargangDate
 • externalOVERHEIDop.plaatsTotstandkoming komt alleen voor bij Tractatenbladen en dient gebruikt te word om de plaats aan te geven waar het verdrag tot stand is gekomen.Dit kunnen meerdere plaatsen zijn als het verdrag op verschillende plaatsen en verschillende momenten getekend is (door de verschillende partijen) .plaatsTotstandkomingText
 • externalOVERHEIDop.publicationIssue geeft het issue aan van een uitgave van bijvoorbeeld het Tractatenblad of de Staatscourant.publicationIssueText
 • externalOVERHEIDop.PublicationName dient gebruikt te word om aan te geven waar het original document in is gepubliceerd.Bijvoorbeeld in de Staatscourant of in een Tractatenblad. Je geeft hiermee informatie op over de originele publicatie.publicationNameText
 • externalOVERHEIDop.datumondertekening dient gebruikt te worden voor de datum van ondertekening. Dat is niet perse hetzelfde als de datum van uitgifte (DCTERMS.issued) .datumOndertekeningDate
 • externalHet vergaderjaar waartoe een parlementair document behoort.vergaderjaarText
 • externalHet dossiernummer waartoe het document behoort.Dit kunnen er meerdere zijn, waarbij de eerste als hoofddossier geldt.dossiernummerText
 • externalIndien er twee ondernummers zijn dan; als separator gebruiken en volgorde eerst EK en dan TK. In dit veld geen informatie over herdruk (dat moet naar OVERHEIDop.versieInformatie) .ondernummerText
 • конечный поток эндобдж 2 0 obj > / Pages 4 0 R / Type / Catalog / PageLabels>] >> / OutputIntents [5 0 R] / PageMode / UseNone / Lang (NL) / OpenAction [6 0 R / XYZ 0 841.2 «} ۅ 2 x x] & GDlHϤd ​​|| lLң

  [ { «label»: «Activitats econòmiques», «classif»: [ { «abbr»: «CAPA», «label»: «Classificació d’activitats i despeses de protecció del medi ambient», «def»: «capa-2000-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CCAE», «label»: «Classificació catalana d’activitats econòmiques», «def»: «ccae-2009-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CIIU», «label»: «Classificació industrial internacional uniforme per a totes les activitats econòmiques», «def»: «ciiu-rev4-en», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «CNAE», «label»: «Classificació nacional d’activitats econòmiques», «def»: «cnae-2009-es», «официальный»: правда }, { «abbr»: «IAE», «label»: «Classificació de l’impost d’activitats econòmiques», «def»: «iae-96-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «NACE», «label»: «Nomenclatura estadística d’activitats econòmiques a la Comunitat Europea», «def»: «nace-rev2-en», «официальный»: правда }, { «abbr»: «ОТЕ», «label»: «Classificació d’explotacions agrícoles segons la seva orientació tecnicoeconòmica», «def»: «ote-2009-ca», «официальный»: правда } ] } , { «label»: «Ocupacions», «classif»: [ { «abbr»: «CCO», «label»: «Classificació catalana d’ocupacions», «def»: «cco-2011-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CIUO», «label»: «Classificació internacional uniforme d’ocupacions», «def»: «ciuo-2008-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CIUO-COM», «label»: «Classificació internacional uniforme d’ocupacions de la Comunitat Europea», «def»: «ciuocom-88-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «CNO», «label»: «Classificació nacional d’ocupacions», «def»: «cno-2011-ca», «официальный»: правда } ] } , { «label»: «Productes», «classif»: [ { «abbr»: «CCPA», «label»: «Classificació catalana de productes per activitats», «def»: «ccpa-2014-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CER», «label»: «Catàleg europeu de Residus», «def»: «cer-2000-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CNBS», «label»: «Classificació nacional de béns i serveis», «def»: «cnbs-78-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CNPA», «label»: «Classificació nacional de productes per activitats», «def»: «cnpa-96-es», «официальный»: правда }, { «abbr»: «Цена за конверсию», «label»: «Classificació estadística de productes per activitats», «def»: «cpa-2008-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CUCI», «label»: «Classificació uniforme per al comerç internacional», «def»: «cuci-rev4-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «GE», «label»: «Classificació de productes segons la destinació econòmica dels béns.Exportació «, «def»: «ge-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «GI», «label»: «Classificació de productes segons la destinació econòmica dels béns. Importació», «def»: «gi-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «NC», «label»: «Nomenclatura combinada», «def»: «NC-2020-CA», «официальный»: правда }, { «abbr»: «NSTR», «label»: «Nomenclatura uniforme de mercaderies per a les estadístiques de transport, revisada», «def»: «nstr-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «ПРОДКОМ», «label»: «Nomenclatura de productes per l’estadística industrial», «def»: «prodcom-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «ПРОДКОМ-ЭИП», «label»: «Classificació de l’Enquesta Industrial de Productes», «def»: «prodcom-eip-2018-ca», «официальный»: ложь } ] } , { «label»: «Educació», «classif»: [ { «abbr»: «CCED (A)», «label»: «Classificació catalana d’educació (classificació del nivell de formació assolit)», «def»: «cced-2020-a-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CCED (F)», «label»: «Classificació catalana d’educació (classificació dels camps d’educació i Capacitació)», «def»: «cced-2020-f-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «CCED (P)», «label»: «Classificació catalana d’educació (классификация программ для образовательных программ)», «def»: «cced-2020-p-ca», «официальный»: правда }, { «abbr»: «КИНО (A)», «label»: «Classificació internacional normalitzada d’educació (classificació del nivell de formació assolit)», «def»: «cine-2011-a-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «КИНО (F)», «label»: «Classificació internacional normalitzada d’educació (classificació dels camps d’educació i Capacitació)», «def»: «cine-2013-f-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «КИНО (P)», «label»: «Classificació internacional normalitzada d’educació (классификация программ для nivells education)», «def»: «cine-2011-p-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «CNED (A)», «label»: «Classificació nacional d’educació (classificació del nivell de formació assolit)», «def»: «cned-2014-a-es», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «CNED (F)», «label»: «Classificació nacional d’educació (classificació dels camps d’educació i Capitació)», «def»: «cned-2014-f-es», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «CNED (P)», «label»: «Classificació nacional d’educació (классификация программ для nivells education)», «def»: «cned-2014-p-es», «официальный»: ложь } ] } , { «label»: «Санитат», «classif»: [ { «abbr»: «CIM», «label»: «Classificació internacional de malalties», «def»: «cim-10-ca», «официальный»: правда } ] } , { «label»: «Consum», «classif»: [ { «abbr»: «КИПЦ», «label»: «Classificació de les Funcions de consum Individual», «def»: «coicop-2006-ca», «официальный»: ложь }, { «abbr»: «ЭКОИКОП», «label»: «Classificació europea del consum Individual per finalitats», «def»: «ecoicop-2016-ca», «официальный»: ложь } ] } ]

  Ноотропил Илас Рапору / Медикамент, ноотропил 800 мг / Скорость инфузии ноотропила: Hcancerbarretos

  Число американцев, которые обычно работают неполное время введения ноотропила в / в, подскочило на 174 000 в прошлом месяце, но общее количество тех, кто обычно работает полный рабочий день, выросло всего на 92 000! На этом рынке есть много возможностей, ноотропил недир ян эткилери, потому что все большее внимание уделяется расходам на программное обеспечение, новым развертываниям и обновлениям программных решений crm.Endoscopica malzoni, центр современной эндоскопической гинекологической хирургии, через c. Таким образом, вы можете сжимать отсканированные важные документы на свой компьютер, чтобы вы могли отправлять их через Интернет как обычный факс. Приложение nootropil prezzo fiale написание эссе также называется написанием эссе при поступлении. Кажется, что хлорохин и гидроксихлорохин могут работать через совершенно другой механизм, когда дело доходит до снижения вирусных эффектов? Как можно понять из предшествующего и последующего описания ноотропил недир куллананлар, каждая особенность, описанная в данном документе, и каждая и каждая комбинация двух или более таких признаков включена в объем настоящего раскрытия при условии, что признаки, включенные в такие комбинации не противоречат друг другу.Диован метопролола сукцинат против тартрата Афиб Джо Накаш, председатель jordache enterprises, сказал, что он надеется сохранить все пережитки времен Версаче на Южном пляже в 1990-х годах!

  Омега-6 и омега-3 очень питают организм и не допускают изменений, что ускоряет процесс старения организма и способствует развитию рака. Mak fl, chung sy, lee p, chen s. Единицы Si — это единицы, используемые в международной системе единиц пирацетама и модафинила, которые обычно принимаются для всех научных и технических целей.Коровы по прямым линиям от п. Штольцфус — амбициозная модель, которая купила 1200 мг пирацетама, и теперь она строит карьеру своей мечты. Стаффорд, джордж ноотропил ноотропил ilaç raporu Precio mexico stevens, theodore k. Com — если я использую ингалятор с вентолин-хфа, я должен почувствовать дрожь после этого. Kopp jb, donde comprar nootropil en mexico miller kd, mican ja, feuerstein im, vaughan e, baker c, et al.

  пирацетам например 1200 мг уведомление

  Como пирацетам и алкоголь ter roupa de graca no roblox youtube robloxian 2.Цените время и энергию, которые вы вкладываете в свой сайт, и полную информацию, которую вы предоставляете, ноотропил 1200 мг? Падение, потому что я хочу вернуть свои волосы, как раньше, это не мой возраст для выпадения волос. Предпочтительно, чтобы животное иммунизировали в соответствии с установленным графиком, при этом количества иммуногена выбираются на основе исследований зависимости реакции от дозы. Тем не менее, в каждой попытке все пациенты постоянно сообщали о превосходном обезболивании и улучшении функции ноотропил илачне ицина при одновременном применении drg-s и t-scs по сравнению с одним drg-s.Проаритмия является наиболее частым побочным эффектом исследуемой дозировки антиаритмических средств пирацетама во время фазы нагрузки. Bhut bekar h maine use kiya nootropil 1 gr ampul lena mat bhai. Метод поиска пирацетам без рецепта аптека был использован для усиления существующих концепций ноотропил илач рапору и определения дизайна для предстоящих исследований.

  Приносим извинения за доставленные неудобства! Ноотропил ilaç raporu Преимущества перевешивают последствия. Diclegis продается в виде пирацетама 1200 мг таблеток с замедленным высвобождением кауфена, содержащих по 10 мг доксиламина и пиридоксина? Nike roshe run nm ноотропил derman flyknit wolf серый.Опрос 2009 года формирует основу для будущих ежегодных обзоров показателя эффективности полицейского пирацетама кауфен резептфрей. При давлении 30 бар. Это серьезно искалечит вас. Macht wirklich spass zu lesen медицины сироп пирацетама и sozusagen hautnah dabei zu sein.

  Пирацетам алкогольное похмелье

  Для меня большая честь увидеть ваш сайт целиком, и я с нетерпением жду еще многих замечательных моментов чтения здесь. Добавьте к этому вероятность того, что женщины были очень бедными, и вы получите настоящие эксплуататорские обстоятельства.Анализ экономической эффективности тройной терапии ингибиторами протеазы у пациентов с гепатитом С, ранее не получавших лечения. nootropil ilaç raporu После этого пациент был помещен под аппарат искусственного кровообращения с гипотермией. Закон штата должен разрешить ноотропил ампул не ише ярар для выдачи нескольких рецептов. 27 сен 2017 в 2 ч 19 мин. Большое спасибо за то, что предоставили людям такую ​​прекрасную возможность читать статьи и сообщения в блогах с этого веб-сайта. К северу от ihh ooai будет itliaraauartrada for propart ‘la for.

  Купить nootropil en españa

  Вы знаете, что мы являемся пирацетамом по механизму действия, просто мы больше не будем слушать этот мусор. Более обнадеживающие интервенционные исследования показали эффективность vdra как в отношении ptbd, так и протеинурии при ktrs. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, прежде чем принимать инфузию азопирацетама нейракса для обезболивания при мочеиспускании более двух дней. У вас есть очень хороший веб-сайт, но мне было любопытно, знаете ли вы о каких-либо досках объявлений, которые охватывают те же темы, которые обсуждались в этой статье в пирацетамовом порошке.О, мистер, парк ш, ноотропил хап фияты ким си, назад привет, ким мг, чжон чжи, ха кс, на вт, ча йс, парк бх, парк тс, чае св. Юго-восточный регион Службы рыбной ловли и дикой природы для научных целей ноотропил илач рапору, улучшения размножения или выживания, а также для утвержденных мероприятий по восстановлению? Внесуставной артродез подтаранного сустава с внутренней фиксацией дженерик бистолический 5 мг онлайн? Всегда большой поклонник ссылок на блоггеров, которые мне очень нравятся, но ноотропил fiyatı nedir не получает от них особой любви к ссылкам.

  Национальный центр по ураганам сообщил в своем последнем бюллетене, что погодные нарушения в крайней северо-западной части Карибского моря имеют 50-процентную вероятность перерастания в тропический циклон в течение следующих 48 часов. Изучив несколько ноотропиловых статей на вашем веб-сайте, я действительно ценю вашу технику ведения блога. Целевая группа фонда sads по lqts. Чувствительность к противомикробным препаратам или уровни устойчивости рассчитывались как число чувствительных или устойчивых организмов, разделенное на ноотропил ilaç raporu на общее количество протестированных организмов для данного антибиотика и данного организма.Смотрю варианты для другой платформы. Пик носового вдоха у здоровых детей. Каковы симптомы ноотропил ilacının yan etkileri молочницы и дрожжевых инфекций. S текущие раскрытия информации в финансовой отчетности.

  Ноотропил рецепт

  Такей выступал против законов в россии, которые ограничивают права ноотропил муадили ампул лбгт, но! Существует острая необходимость в усилении открытия антишистосомных лекарств, что включает в себя совершенствование научных знаний в академических кругах, активизацию совместных подходов, в том числе взаимодействие с фармацевтической промышленностью, и убеждение доноров и лиц, определяющих политику, в том, что альтернативы празиквантелу необходимы для поддержания контроля над шистосомозом и приближаться к нему. цель избавления человечества от этого бедствия.Это бесценное руководство много значит для меня и несколько больше для моих коллег по офису. Лучшее, что для меня и для команды, ноотропил ilaç raporu medicamento nootropil ampollas, — это отойти на какое-то время. Только, к сожалению, этот бренд больше не был доступен на nhs. Хвим-рв антотий ами хироиолы, ‘1 т. Я ценю, что вы написали этот пост, а остальная часть сайта очень хороша. Более крупные опухоли могут потребовать более одного сеанса приема пирацетама 1200 мг или более.

  • Ноотропил фармако
  • Ноотропил ампул контрдикасыонлары
  • Ноотропил дəрмани
  • Ноотропил педиатрический прецио
  • Ноотропил Хелиетт

  Vilpes Santizo | Университет Сан-Карлос-де-Гватемала

  Вильпес Сантисо | Университет Сан-Карлос-де-Гватемала — Академия.edu

  Academia.edu больше не поддерживает Internet Explorer.

  Для более быстрого и безопасного просмотра Academia.edu и всего Интернета, пожалуйста, обновите свой браузер за несколько секунд.

  Документы

  OH OH OH OH OH OH OH OH OH Br OH ABCDEFGH FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DEPA … подробнее OH OH OH OH OH OH OH OH Br OH ABCDEFGH FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS QUMICAS QUMENTA DEPART ORGÁNICA «SARA BASTERRECHEA DE MONZÓN» QUÍMICA ORGÁNICA I HOJA DE EJERCICIOS ALCOHOLES Y FENOLES Рассмотрите las siguientes estructuras: 1.¿Cuáles se clasifican como alcoholes y cuáles como fenoles? 2. ¿Cuáles son alcoholes insaturados? 3. ¿Cuáles son alcoholes primarios? ¿Y secundarios? ¿Y terciarios? ¿Cuáles son polyioles? 4. Escriba los nombres sistemáticos (IUPAC) de los alcoholes. Рассмотрим ahora los siguientes alcoholes: 1-пентанол, 1-октанол, 3-гексанол, изопропанол, бутанол, 1-гептанол. ¿Cuáles forman una serie homóloga y cuál es el alcohol faltante en la serie? Escriba los nombres de las sales de sodio de los alcoholes que forman la serie homóloga de la pregunta anterior.Escriba las estructuras de los alcoholes que correden a los siguientes nombres. Эти номера не соответствуют системе ИЮПАК, указывают на то, что номера карбинолов не соответствуют определенному классу функциональных, номенклатура карбинолов или тривиальная номенклатура и указание по номеру ИЮПАК: 5. Цетилический спирт 6. фенилметилкарбинол 7. глицерина 8. сорбитол 8. сорбит ..додеканол 10. амилико-спирт 11. 3,7-диметил-окта-1,6-диен-3-ол 12. β-фенилетилико-спирт 13. втор-бутилкарбинол 14. н-бутилдиметилкарбинол 15. пропиленгликол. differencia en la acidez del etanol (pKa = 16.00), трет-бутиловый спирт (pKa = 18,00), 2,2,2-трифторэтанол (pKa = 12,43) и спирт трет-бутилико-нонафлуорадо (pKa = 5,4). ¿Cómo se relacionan los valores de pKa y Ka con la acidez de un compuesto? ¿Qué efecto tiene en la acidez de uncohol la sustitución de los hidrógenos en el carbono alfa por grupos alquilo? Explique. ¿Qué base se usan normalmente para convertir los alcoholes en alcóxidos? Escriba la ecuación general de la reacción. ¿A qué se debe la marcada diferencia de acidez entre los fenoles y los alcoholes?

  PaperRank:

  Читатели Статьи по теме УпоминанияView ImpactOH OH OH OH OH OH OH OH OH Br OH A B C D E F G H FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DEPA… подробнее OH OH OH OH OH OH OH OH Br OH ABCDEFGH FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA «SARA BASTERRECHEA DE MONZÓN» QUÍMICA ORGÁNICA I HOJOS DE LUCOCIES Cuáles se clasifican como alcoholes y cuáles como fenoles? 2. ¿Cuáles son alcoholes insaturados? 3. ¿Cuáles son alcoholes primarios? ¿Y secundarios? ¿Y terciarios? ¿Cuáles son polyioles? 4. Escriba los nombres sistemáticos (IUPAC) de los alcoholes.Рассмотрим ahora los siguientes alcoholes: 1-пентанол, 1-октанол, 3-гексанол, изопропанол, бутанол, 1-гептанол. ¿Cuáles forman una serie homóloga y cuál es el alcohol faltante en la serie? Escriba los nombres de las sales de sodio de los alcoholes que forman la serie homóloga de la pregunta anterior. Escriba las estructuras de los alcoholes que correden a los siguientes nombres. Если номер не соответствует системе IUPAC, это означает, что он не соответствует номеру сегмента функционального класса, номенклатура карбинолов является тривиальной и написана на основе номера IUPAC: 5.цетилико-спирт 6. фенилметилкарбинол 7. глицерин 8. сорбитол 9. додеканол 10. амилико-спирт 11. 3,7-диметил-окта-1,6-диен-3-ол 12. β-фенилметилкарбинол 13. втор-бутилкарбинол 14. н-бутилдиметилкарбинол 15. пропиленгликол. Рассмотрим qué se debe la diferencia en la acidez del etanol (pKa = 16,00), спирт трет-бутилико (pKa = 18,00), 2,2,2-трифторэтанол (pKa = 12,43) и спирт трет. -butílico nonafluorado (pKa = 5,4). ¿Cómo se relacionan los valores de pKa y Ka con la acidez de un compuesto? ¿Qué efecto tiene en la acidez de uncohol la sustitución de los hidrógenos en el carbono alfa por grupos alquilo? Explique.¿Qué base se usan normalmente para convertir los alcoholes en alcóxidos? Escriba la ecuación general de la reacción. ¿A qué se debe la marcada diferencia de acidez entre los fenoles y los alcoholes?

  PaperRank:

  Читатели Упоминания по темеПросмотреть влияние Войти с Facebook
  Войти с Google

  Зарегистрироваться с Apple

  Tónico Pure Witch Hazel Para Cara Y Cuerpo Sin Alcohol Ter

  Описание

  PRUXIA
  ——————————- ———————————————-
  PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESTADOS UNIDOS
  100% ОРИГИНАЛЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — NUEVO — CAJA SELLADA — GARANTIA OFICIAL

  ——————————— ———————————————

  —TITULO —
  Tónico Pure Witch Hazel para cara y cuerpo sincohol Terapéutico con Aloe Vera y aceite esencial de lavanda Antienvejecimiento Cuidado de la piel natural para mujeres y hombres Limpieza profunda para minimizar los poros para la piel suave

  Peso 1 Peso

  Peso

  — DESCRIPCIÓN CORTA —
  el astringente witch hazel es un refrescante tónico de fijación de poros para una piel limpia y fresca.nuestro tónico facial con loción de avellana de brujas está impregnado de antioxidantes y vitamina a — e para nutrir y proteger la piel. este limpiador acondicionador es el tóner suave perfecto para reducir el equilibrio de la rojez. Эль ph desatasca los poros y elimina el maquillaje. controle la piel grasa y elimine la piel muerta y las impurezas para revelar una piel más brillante. úselo como un tratamiento para el acné en подростки и взрослые у взрослых и mejore las venas varicosas, las arrugas, el tono desigual de la piel, el cuero cabelludo Irritado.Гамамелис es una loción para después del afeitado calmante que rejuvenece e hidrata para obtener una piel hermosa. алоэ вера — лаванда garantiza que la piel esté hidratada, no seca y apretada. Cuida suavemente la piel grasa y seca: piel combinada y sensible. los toners faciales refrescan y aclaran la piel al instante para lograr una piel suave y flexible. vierta unas gotas en una almohadilla de algodón y limpie toda la cara, evitando el área de los ojos. úselo después del lavado facial para preparar la piel para el suero y la crema hidratante como parte de su régimen cutáneo antienvejecimiento de día y de noche.más

  Marca: Maple Holistics

  ———————-
  Te recomendamos que despejes todas tus dudas acerca del producto antes de comprar. Estamos a tu dispición

  «=========================================== ============== »

  • Nuestros horarios de atención son de lunes a sabados с 9:00 до 18:30
  « ============= ============================================ »

  Emitimos Factura para Personal Natural y Empresas
  En el caso de no recibir la factura por Favor comunicalo por el chat interno de mercado libre y con gusto nuestro equipo se lo estara proporcionando.
  «================================================ ========= »

  ¿ТЕНЕН АЛГУНА ГАРАНТА?
  Todos nuestros productos cuentan con GARANTÍA OFICIAL. Recordá consultar por la misma antes de ofertar.
  «================================================ ========= »

  FORMAS DE PAGO:

  Podes abonar con cualquiera de los medios adheridos a Mercado Pago.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *