Аское: АСКОЕ / ЛУЗОД | АСКУЭ

Содержание

Технічні рекомендації до ЛУЗОД/АСКОЕ | АТ Хмельницькобленерго

Технічні рекомендації на проектування та впровадження локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

1. Виробник/Споживач електроенергії: _________________________________________________

1.1. Юридична адреса виробника/споживача: ___________________________________________

1.2. Місцезнаходження та точки обліку визначаються індивідуально для кожного виробника/споживача.

Розташування точок обліку електроенергії визначається у відповідності до:

 • Технічних умов на приєднання електроустановок виробника/споживача до електричних мереж АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
 • погодженої з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» однолінійної схеми електроустановок виробника/споживача;
 • у відповідності до договору про надання послуг з розподілу електроенергії (Акту розмежування).

2. ЛУЗОД (АСКОЕ) споживача/виробника повинно забезпечити визначення обсягів споживання/виробітку електроенергії в розрахункових точках обліку на межі балансової належності електромереж споживача/виробника та АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», а також на межі балансової належності електромереж споживача/виробника з субспоживачами.

3. ЛУЗОД встановлене на об’єкті обліку повинно включати електронні багатофункціональні лічильники електроенергії які внесенні до державного реєстру Держстандарту України,

4. Лічильники електроенергії повинні відображати облікову інформацію з точністю не менше як три знаки після коми, класу точності не нижче, як 0,5S, фіксувати облікові дані у первинній базі даних лічильника на кінець доби, фіксувати півгодинні/годинні інтервали споживання/генерації електроенергії, параметризовані та укомплектовані:

 • інтерфейсами зв’язку RS-485/232 для їх об’єднання в єдину систему обліку, підключення до контролера дистанційного доступу;
 • програмним забезпеченням для локального та дистанційного доступу;
 • оптичним інтерфейсом для локального під’єднання до комп’ютера.

5. Підключення лічильників електроенергії до вторинних кіл ТС та ТН слід здійснити по 4-х провідній 3-х елементній схемі через колодку вимірювальну типу КП-5 (25).

6. Забезпечити прокладання вторинних вимірювальних кіл (включаючи фазні та нульові а також заземлюючі кола) від ТС та ТН до лічильників електроенергії.

7. Встановити ЛУЗОД на відокремленій площадці обліку електроенергії, визначеній у п. 1.2. даних Технічних рекомендацій. ЛУЗОД для усіх об’єктів повинно включати в себе сторожовий таймер (WDT), перетворювач інтерфейсів RS-485/232/Ethernet, програмований GSM/GPRS модем з підтримкою VPN. Необхідно забезпечити основний та резервний канали зв’язку. Забезпечити інтеграцію ЛУЗОД на об’єкті обліку в АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

8. Погодити зі службою балансів та автоматизації (тел. (0382) 701-603) та зафіксувати у Проєкті на ЛУЗОД та АСКОЕ остаточний перелік точок комерційного обліку та площадок вимірювання які будуть включені в ЛУЗОД і АСКОЕ виробника/споживача, а також протокол та регламент інформаційного обміну між ЛУЗОД і АСКОЕ виробника/споживача з АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

У відповідності до протоколу та регламенту інформаційного обміну забезпечити щодобову передачу облікової інформації з АСКОЕ виробника/споживача (у вигляді текстових макетів: 30817, 30818, 30917) електронною поштою до АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

9. Роботи по встановленню ЛУЗОД на об’єкті обліку та АСКОЕ виробника/споживача повинні проводитись у відповідності з Технічним завданням і Проєктом, погодженими з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (служба балансів та автоматизації, тел. (0382) 701-603).

10. Для улаштування вузлів обліку (далі – ВО) з можливістю дистанційного зчитування даних необхідно виконати наступні організаційно-технічні заходи:

11. Розробити технічне завдання на улаштування ВО, яке повинно передбачати:

11.1. Використання багатофункціональних інтервальних лічильників з обліком активної та реактивної енергії з відкритими протоколами обміну (стандарту DLMS та IEC1107) з фіксацією впливу магнітного поля та обладнаних механічним захистом від перепрограмування.

11.2. Перелік даних, що мають передаватися з ВО до постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (далі – ППКО): значення сумарних регістрів активної та реактивної електроенергії в двох напрямках, графіків навантажень, журналів подій роботи засобів обліку, параметрів електричної мережі та якості електроенергії.

11.3. Використання обладнання, яке підлягає програмуванню та забезпечує прямий доступ до первинної бази даних засобів обліку усіма зацікавленими сторонами та пріоритетним правом власника даного обладнання по комутованим каналам зв’язку (CSD/GPRS/Ethernet).

11.4. Місця встановлення засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) визначаються відповідно Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі – ККОЕЕ), правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ).

11.5. Виконання вимог, щодо граничних показників похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії та граничних показників розсинхронізації часу п. 5.15 ККОЕЕ.

11. 6. На основі даних результатів вимірювань ВО формується алгоритм розрахунків втрат електричної енергії від точки вимірювання до комерційної межі та алгоритм визначення агрегованих величин по площадці вимірювання об’єкта, на якому улаштовується ВО.

12. Технічне завдання на улаштування ВО погодити з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

13. На основі погодженого технічного завдання розробити робочий проєкт на улаштування ВО (далі – РП), який повинен передбачати:

13.1. Використання інтервальних лічильників електричної енергії, які пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам у сфері метрології (п. 7.1.1. ККОЕЕ) і адаптовані для роботи в діючій автоматизованій системі комерційного обліку електроенергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

13.2. Встановлення розрахункових ЗВТ в місцях відповідно до вимог п. 5.1.4; 5.1.5 ККОЕЕ та п. 1.5.7-1.5.8 ПУЕ.

13.3. Розрахунок вибору вимірювальних трансформаторів струму та кіл струму в точках комерційного обліку, на відповідність до вимог, що передбачені для розрахункових точок обліку (п. 1.5.16. – п. 1.5.19. ПУЕ).

13.4. Розрахунок вибору вимірювальних трансформаторів напруги та кіл напруги, у разі використання, які мають відповідати вимогам, передбаченим для розрахункових точок обліку (п. 1.5.16.; п. 1.5.19.; п. 1.5.22 ПУЕ).

13.5. Можливість безпечного встановлення, заміни, перевірки лічильників електричної енергії та умови експлуатації обраних засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) згідно з вимогами виробника (п. 1.5.23, п. 1.5.36 ПУЕ).

13.6. Можливість пломбування розрахункових ЗВТ (п. 5.16 ККОЕЕ).

14. Робочий проєкт погодити з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» п. 5.4.9 ККОЕЕ.

15. Провести параметризацію інтервальних лічильників електричної енергії ППКО (п. 5.18.2 ККОЕЕ).

16. Роботи по встановленню лічильників електричної енергії виконуються ППКО (п. 5.2.18 ККОЕЕ) і після перевірки роботи встановлених ЗВТ пломбуються ППКО (п. 5.2.21. ККОЕЕ).

17. У разі відповідності ВО технічному завданню, проєктним рішенням та діючим нормативним документам щодо забезпечення точності вимірювань електроенергії скласти акт введення в промислову експлуатацію (п.

5.2.19. ККОЕЕ).

Впровадження систем обліку АСКОЕ/ЛОЗОД

 1. Головна

Установка АСКОЕ або ЛУЗОД

Як відомо з п. 3.35 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), всі підприємства з приєднаною потужністю електроустановок від 150 кВт і середньомісячним обсягом споживання від 50 тис. кВт-год повинні мати локальне обладнання збору й обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) є сукупністю програмних засобів і устаткування, комплексна робота яких забезпечує дистанційний збір, зберігання та обробку даних зі споживання електроенергії. Завдяки АСКОЕ ви можете самостійно переглядати дані з енергоспоживання у будь-який час у зручній для вас формі.

Дані, що отримують за допомогою системи, дозволяють знаходити «тонкі» місця у витраті електроенергії і потужності підприємством.

У якій би сфері не працювала ваша компанія, економія електроенергії – це заощадження ваших грошей.

Сучасну АСКОЕ слід розглядати як систему, що включає чотири зв’язаних між собою рівні обладнання і програмне забезпечення, які функціонують одночасно:

• Перший – вимірювальні прилади (лічильники електроенергії), які служать для безперервного вимірювання параметрів енергообліку.

• Другий – пристрої збору і підготовки даних (модеми), які цілодобово збирають, нагромаджують, обробляють і передають вимірювальні дані на наступні рівні.

• Третій – персональний комп’ютер зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, що здійснює підсумкову обробку отриманих даних.

• Четвертий – сервер центру зі збору й обробки даних, який на основі отриманої інформації формує платіжні документи для розрахунків за електроенергію.

Типова схема АСКОЕ

Типова схема ЛУЗОД

Таким чином, автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) і локальне обладнання збору і обробки даних (ЛУЗОД) мають єдину мету роботи. Різниця між ними полягає в обсязі устаткування і можливості організації самостійно формувати звіти, переглядати, аналізувати й оптимізувати своє споживання електроенергії.

Перевагами установки АСКОЕ є:

• контроль енергоспоживання по всіх енергоносіях;

• оптимізація витрат на енергоресурси;

• діагностика роботи лічильників;

• комерційний облік енергоресурсів;

• обробка даних і формування звітів з обліку електроенергії.

 

Етапи створення АСКОЕ/ЛУЗОД:

 1. Отримання технічних рекомендацій від енергопостачальної організації:

Для одержання рекомендацій замовникові необхідно направити в енергопостачальну організацію письмову заяву з проханням видати технічні рекомендації.

 1. Розробка робочого проекту (РП) і технічного завдання (ТЗ) згідно з виданими технічними рекомендаціями:

На основі отриманих технічних рекомендацій ми створюємо робочий проект і технічне завдання. Всі подальші роботи виконуватимемо згідно з цими документами.

 1. Узгодження робочого проекту і технічного завдання з енергопостачальною організацією:

Коли робочий проект і технічне завдання готові, ми погоджуємо їх з енергопостачальною організацією і замовником.

 1. Постачання обладнання:

На цьому етапі ми постачаємо замовникові вказане в робочому проекті обладнання для створення системи.

 1. Виконання монтажних робіт:

Після розпломбування точок обліку наші фахівці здійснюють монтаж цього обладнання.

 1. Пусконалагоджувальні роботи:

Далі проводиться налагодження устаткування для повноцінного збору і правильної передачі даних через GSM-зв’язок в енергопостачальну організацію і (в разі АСКОЕ) на комп’ютер енергетика.

 1. Введення АСКОЕ/ЛУЗОД в дослідну експлуатацію:

По закінченню попередніх етапів ми складаємо акт про введення в дослідну експлуатацію, який підписують три сторони: наша компанія, замовник і енергопостачальна організація. Згідно з п.3.14 ПКЕЕ, термін дослідної експлуатації становить до трьох місяців від дати підписання акту. 

 1. Державна метрологічна атестація (ГМА) системи АСКОЕ/ЛУЗОД:

Ми подаємо заявку в організацію, уповноважену здійснювати ГМА системи. Після перевірки вимірювальних приладів на відповідність усім нормам і вимогам замовник отримує свідоцтво про державну метрологічну атестацію АСКОЕ/ЛОЗОД.

 1. Введення в промислову експлуатацію системи АСКОЕ/ЛУЗОД.

Після закінчення терміну дослідної експлуатації і при її успішному проходженні складається акт введення АСКОЕ/ЛУЗОД у промислову (постійну) експлуатацію. Цей документ є підтвердженням успішної установки системи обліку електроенергії. Прийняті в промислову експлуатацію АСКОЕ/ЛУЗОД повинні використовувати для проведення комерційних розрахунків між замовником і енергопостачальною організацією.

 

Згодом, коли ваша система АСКОЕ або ЛУЗОД уже функціонує, запорукою її працездатності, ефективності й довговічності є її постійне технічне обслуговування.

Не дивлячись на високу якість обладнання, що ми постачаємо, для систем АСКОЕ/ЛУЗОД, існує ризик порушення їхньої роботи з якої-небудь зовнішньої причини, такий як перебої електроенергії, непідходящі умови зовнішнього середовища, кліматичні чинники і тощо. Технічне обслуговування – це дистанційний моніторинг роботи системи і щоденний контроль її ключових показників. Обслуговування дозволяє своєчасно виявити і усунути збої і неполадки в роботі АСКОЕ чи ЛУЗОД.

Опросный лист

Проконсультуйтеся з нашим фахівцем

Погода в Аское сегодня — точный прогноз погоды в Аское на завтра, сейчас (Мурсия)

Сейчас15:47, 13 ноя

+22°

Ощущается
+22°
Давление
755 мм рт. ст.
Влажность
41%
Ветер
1.0 м/с,
Видимость
10 км.
 • Восход: 07:44 Заход: 17:55
 • Долгота дня: 10 ч. 11 мин.
 • Фаза луны: растущая луна
 • Подробнее

Обновлено 47 мин. назад Регион: Мурсия

Прогноз погоды по дням

Сегодня 13 ноября, погода +20°C. Ясно, ветер легкий, северо-западный 1.6 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 39%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +12°C, ветер ослабеет до 1.4 м/с. Давление повысится и составит 752 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +19°C, a ночью 15 ноября не опустится ниже +12°C. Ветер будет северо-западный в пределах 2.2 м/с. Скрыть

 • Сб 13.11
 • Вс 14.11
 • Пн 15.11
 • Вт 16.11
 • Ср 17.11
 • Чт 18.11
 • Пт 19.11
 • Суббота

  13

  ноября

  +20°

  +12°

 • Воскресенье

  14

  ноября

  +19°

  +12°

 • Понедельник

  15

  ноября

  +18°

  +12°

 • Вторник

  16

  ноября

  +16°

  +9°

 • Среда

  17

  ноября

  +17°

  +10°

 • Четверг

  18

  ноября

  +17°

  +11°

 • Пятница

  19

  ноября

  +17°

  +11°

 Атмосферные явления
температура °C
Ощущается
как °C
Вероятность
осадков %
Давление
мм рт. ст.
Скорость
ветра м/с
Влажность
воздуха
Ночь+12°+12°3%751 1.785%
Утро+10°+10°2%751 2.181%
День+20°+20°2%751 1.639%
Вечер+17°+17°2%751 1.973%
Ночь+12°+12°2%752 1.498%
Утро+9°+8°2%751 2.099%
День+19°+19°1%750 2.340%
Вечер+17°+17°2%749 2.035%
Ночь+12°+12°2%750 2.263%
Утро+10°+10°2%750 3. 274%
День+18°+18°2%749 3.234%
Вечер+14°+14°2%750 1.642%
Ночь+9°+9°2%751 1.669%
Утро+7°+5°2%751 2.481%
День+16°+16°2%751 1.041%
Вечер+15°+15°2%751 1.445%
Ночь+10°+10°2%751 1.370%
Утро+8°+6°2%752 2.378%
День+17°+17°4%752 1.738%
Вечер+15°+15°2%753 1.653%
Ночь+11°+11°3%755 1. 489%
Утро+8°+7°2%756 2.189%
День+17°+17°5%757 1.458%
Вечер+14°+14°2%756 1.667%
Ночь+11°+11°2%758 1.486%
Утро+8°+7°10%758 2.196%
День+17°+17°14%758 1.566%
Вечер+14°+14°12%758 1.762%

Дневная и ночная температура в Аское

Интерактивный график изменения температуры в Аское на период с 13 по 19 ноября. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +16°C, максимальное +20°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +9°C, а максимальная +12°C


Погода в Аское на карте

Сейчас

От пользователей

Погода в крупных и ближайших городах

Додаткові послуги / Електроенергія / ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК

Безкоштовні консультації для юридичних осіб

Наша компанія надає безкоштовні консультації з питань зміни постачальника електричної енергії.

Наші фахівці готові приїхати на Ваше підприємство для проведення необхідних безкоштовних консультацій.

Звертайтесь за нашими контактами або пишіть нам на електронну адресу: [email protected]

Розробка систем АСКОЕ

Функціонування ОРЕ вимагає погодинного обліку електроенергії. Вимоги щодо обліку електроенергії на роздрібному ринку залежать від обраних споживачем тарифу та шляхів енергозабезпечення. В разі постачання електроенергії за регульованим тарифом, останній має забезпечити облік електроенергії за розрахунковий період сумарно або за тарифними зонами залежно від тарифу, що застосовується. В разі постачання споживачу електроенергії за нерегульованим тарифом (договірною ціною, наприклад з ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»), останній має забезпечити облік електроенергії відповідно до чинних нормативних документів.

Автоматична система контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) — автоматизована вимірювальна інформаційна система, основне призначення якої — вимірювання, збирання, обробка, зберігання, відображення, документування даних з обліку електричної енергії, обмін обліковою інформацією з суміжними суб’єктами та Головним оператором ОРЕ України.

Основною метою створення АСКОЕ є забезпечення наступних техніко-економічних завдань:

 • підвищення точності обліку електроенергії;
 • скорочення часу збору й обробки даних, прийняття оперативних управлінських рішень, інформаційної підтримки служб по підготовці комерційних даних для виконання взаєморозрахунків;
 • забезпечення роботи всіх елементів АСКОЕ в єдиному розрахунковому часі зі збереженням установлених правил переходу на «літній/зимовий» час;
 • проведення розрахунків за отриману та відпущену електроенергію в умовах Оптового ринку;
 • керування енергетичними режимами;
 • визначення всіх складових балансу електроенергії, забезпечення оперативного контролю та аналізу режимів відпуску електричної енергії в енергосистему і її надходження з енергосистеми;
 • передача облікової інформації до ІОК Головного оператора відповідно до «Загальних технічних вимог до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України», Додаток 7(4) до ДЧОРЕ»;
 • передача погодинних та добових даних з обліку електроенергії суміжним суб’єктам ОРЕ суміжним організаціям та заінтересованим сторонам.

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» забезпечить розробку та впровадження систем АСКОЕ/ЛУЗОД, а також їх модернізацією.

Етапи створення АСКОЕ/ЛУЗОД:

 1. Отримання технічних рекомендацій від енергопостачальної організації:

Для одержання рекомендацій необхідно направити в енергопостачальну організацію письмову заяву з проханням видати технічні рекомендації.

 1. Розробка робочого проекту (РП) і технічного завдання (ТЗ) згідно з виданими технічними рекомендаціями:

На основі отриманих технічних рекомендацій ми створюємо робочий проект і технічне завдання. Узгодження робочого проекту і технічного завдання з енергопостачальною організацією.

 1. Постачання обладнання:

На цьому етапі ми забезпечимо постачання замовникові вказаного в робочому проекті обладнання для створення системи.

 1. Виконання монтажних робіт:

Після розпломбування точок обліку наші фахівці здійснюють монтаж цього обладнання.

 1. Пусконалагоджувальні роботи:

Далі проводиться налагодження устаткування для повноцінного збору і правильної передачі даних через засоби зв’язку в енергопостачальну організацію і (в разі АСКОЕ) на комп’ютер енергетика.

 1. Введення АСКОЕ/ЛУЗОД в дослідну експлуатацію:

По закінченню попередніх етапів ми складаємо акт про введення в дослідну експлуатацію, який підписують три сторони: наша компанія, замовник і енергопостачальна організація.

 1. Оцінка відповідності системи АСКОЕ/ЛУЗОД:

Ми подаємо заявку в організацію, уповноважену здійснювати оцінку відповідності системи. Після перевірки вимірювальних приладів на відповідність усім нормам і вимогам замовник отримує свідоцтво про оцінку відповідності АСКОЕ/ЛОЗОД.

 1. Введення в промислову експлуатацію системи АСКОЕ/ЛУЗОД.

Після закінчення терміну дослідної експлуатації і при її успішному проходженні складається акт введення АСКОЕ/ЛУЗОД у промислову (постійну) експлуатацію. Цей документ є підтвердженням успішної установки системи обліку електроенергії. Прийняті в промислову експлуатацію АСКОЕ/ЛУЗОД повинні використовувати для проведення комерційних розрахунків між замовником і енергопостачальною організацією.

Енергетичний аудит

Енергетичне обстеження промислових будівель — це перший крок на шляху до енергоефективності.

Ми разом зі своїми партнерами надаємо послуги енергоаудиту промислових підприємств і приватних будинків.

Обстеження приміщень проводиться із застосуванням сучасного обладнання та передових технологій.

Ми допоможемо Вам скоротити витрати енергоносіїв.

ОГТСУ підвищує ефективність за рахунок оновлення та удосконалення архітектури АСКОЕ

ОГТСУ підвищує ефективність за рахунок оновлення та удосконалення архітектури АСКОЕ

Оператор ГТС України продовжує програму планомірного підвищення ефективності своїх виробничих та бізнес-процесів. Черговим етапом стало оновлення та удосконалення архітектури Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ). Завдяки цьому фахівці ОГТСУ отримали централізоване більш зручне та гнучке рішення збору та контролю використання електричної енергії.

Автоматизована система комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) — сукупність об’єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації.

Проект реалізований фахівцями служб енерговодопостачання спільно з управлінням автоматизації та зв’язку й управлінням інформаційних технологій ОГТСУ. В рамках проекту більш ніж 430 пристроїв комерційного обліку електроенергії, розташованих на об’єктах компанії підключено до центрального серверу з використанням каналів корпоративної мережі у відповідності до всіх вимог інформаційної безпеки.

«Після впровадження дворівневої моделі та централізації сервісу ми отримали можливість оперативно отримувати дані та проводити постійний моніторинг споживання електричної енергії на виробничих об’єктах, що підвищує ефективність планування фінансово-господарської діяльності ОГТСУ в частині споживання електричної енергії та подальшої підготовки відповідних звітів. Від нашої ефективної діяльності залежить надійність газопостачання України і наших європейських партнерів. Постійний контроль за споживанням електричної енергії забезпечує ефективну та надійну роботу з енергопостачальними компаніями та створює для нас репутацію надійного партнера і споживача електричної енергії. При цьому в будь-який момент ми можемо додавати або видаляти вузли опитування, щоб задовольнити всі наші майбутні потреби», – розповів заступник начальника управління-начальник відділу енергетики Олег Горбунов.

Аское: що це таке і як з її допомогою економити на електроенергії?

Автоматизована система контролю та обліку електроенергії забезпечує збір інформації і облік електроенергії

Багато споживачі електроенергії давно мріють про якісній апаратурі, яка сама веде контроль показників. Така мережа створена і називаються АСКОЕ (автоматизована система контролю та обліку енергетичних ресурсів). Раніше подібні установки коштували дуже дорого і використовувалися лише у великих корпораціях. Ще одна проблема, яка ускладнювала придбання комплексу, – необхідність підключення до ЕОМ для обробки інформації. З появою сучасних комп’ютерів все стало набагато простіше. Зараз мікропроцесори більш доступні, а значить, і ціни на ці системи вже не захмарні, як у колишні часи. А тому системи можна використовувати і для особистого користування в квартирах і дачних будинках.

Зміст:

 • Призначення
 • Переваги автоматизованих систем контролю електроенергії
 • Як АСКОЕ допомагає знизити вартість енергоресурсів?

Системи енергообліку дозволяють виробляти облік споживання електричної енергії на об’єктах житлового, комерційного та виробничого призначення

Для чого призначені АСКОЕ?

Головне призначення – контролювати електроенергію. Принцип дії полягає в збиранні інформації від споживачів за параметрами потужності і напруги. Коли свідчення зібрані, проводиться обробка та генерація звітів.

Приклад монтажу системи контролю в приватному секторі

Хмарна АСКОЕ TIME2SAVE

В обов’язковому порядку проводиться аналіз і прогноз стану на наступні часові проміжки. Найважливіше – перевірка і моніторинг параметрів вартості і визначення ціни за споживання енергії.

На сьогоднішній день подібне обладнання застосовується:

 • у сфері споживання та її мережах;
 • у житлових багатоквартирних і приватних будинках;
 • на дачних ділянках.
 • АСКОЕ на дачному селищі

  Інформація! Серед АСКОЕ розрізняють розраховані на малу кількість абонентів (до 50) і більш масштабні установки, здатні обслуговувати близько 1 000 клієнтів.

  В основу цих технологій увійшов обчислювально-вимірювальний комплекс (ІСК), який монтується в місцях для збору та переробки показань з підстанцій, електричних станцій, підприємств промислового масштабу і організацій з видобутку нафтових і газових ресурсів.

  Обчислювально-вимірювальний комплекс

  Рада! Подібні пристрої в побутових умовах дають можливість скоригувати енерговитрати і звести їх до мінімуму. Апаратура обладнана захисними механізмами від крадіжки електроенергії.

  АСКОЕ виконують наступні функції:

  • прийом і обробка інформації по замірам від автоматизованих вимірювальних приладів, забезпечених засобами обліку;
  • фіксація показань, які випадають на поточний момент часу;
  • архівування результатів проведених вимірів;


  1
  4
  • обробка отриманих файлів і їх відправка на інші об’єкти;
  • підтримка єдиного астрономічного часу;
  • надання доступу до стану рахунків, занесеному в архів у вигляді таблиць і графіків (все це відображається на екрані монітора, також є можливість необхідне вивести на друк).

  Переваги

  Основне гідність АСКОЕ в можливості аналізувати споживані ресурси для усунення недоліків у подальшому. В її роботу включений трирівневий облік:

 • Датчики та вимірювачі фіксують інформацію.
 • Дані збираються по частинах і передаються на об’єкти.
 • Всі показники і підрахунки зберігаються в спеціальному програмному комплексі.
 • Візуальне відображення інформації про спожитої електроенергії

  Шафа автоматизованої системи контролю та обліку енергетичних ресурсів

  АСКОЕ складається з трьох рівнів обліку:

 • Вимірювальний, на якому працюють різні прилади і датчики.
 • Сполучний – здійснює збір і передачу даних як по окремому об’єкту, так і по групі об’єктів.
 • Створення і збереження архівних інформації в інформаційно-обчислювальному комплексі.
 • Відправити отримані значення можна за допомогою спеціально відведених ліній і бездротових радіоканалів.

  Типова схема АСКОЕ

  Як АСКОЕ допомагає знизити вартість енергоресурсів

  Розрахунок електроенергії різний для юридичних та фізичних осіб. Незважаючи на це впровадження, автоматизована система контролю дозволяє скоротити витрати в кілька разів.

  Завдяки системі контролю та обліку енергетичних ресурсів можна скоротити витрати на електроенергію

  Моніторинг витраченої електроенергії в домашніх умовах

  Рада! Організаціям доступні різні лінійки тарифів на електроенергію. Вибравши найбільш підходящий варіант, можна знизити вартість енергоресурсів до 29%.

  АСКОЕ дуже вигідна для юридичних осіб

  Для розрахунків за деякими ціновими категоріями необхідно знімати показання вимірювальних приладів і вести облік. Робити це кожен місяць за допомогою ноутбука і ІК-порту не така вже й зручна процедура.

  Вдаючись до функцій цієї системи, бізнес-представник отримує доступ до управління вартістю електроенергії і можливість підібрати підходящий варіант розрахунків.

  Зняття показань вимірювальних приладів та ведення обліку з допомогою гаджетів

  А тепер кілька слів про те, чим розробка вигідна для населення. У багатоквартирних будинках АСКОЕ вирішує безліч життєвих проблем:

  • Проводиться пониження загальнобудинкових потреб. З початку 2017 року жителі країни зобов’язані платити за світло у межах виставлених нормативів. Суми, які отримуються понад, повинні оплачувати керуючі компанії. Тому виконавцю комунальних послуг цікаво таку пропозицію.

  Автоматизована система контролю та обліку енергетичних ресурсів в багатоквартирному будинку

  • Населенню більше не доведеться самостійно знімати і передавати показники лічильників.
  • Знижується ймовірність споживання енергії без обліку (як це роблять деякі недобросовісні мешканці).

  На замітку! При установці автоматизованої системи контролю в багатоквартирному будинку є один момент, який представляє собою перешкоду. Для повноцінної роботи АСКОЕ потрібно організувати канали зв’язку, щоб підключити вимірювальні прилади до загального кабелю з обміну даних з ПЗПД.

  Тому можливість існування подібної системи краще запланувати ще на етапі забудови будинку з докладною розробкою проекту АСКОЕ. Надалі така передбачена установка окупиться в кілька разів. Навіть якщо будинок вже побудований, проведення автоматизованої системи контролю електроенергії не дуже проблематично.


  1
  4
  Для монтажу комплексу з контролю електромережі необхідно провести ряд заходів:

  • вивчення об’єкта;

  Проектування – перший етап впровадження системи

  • складання докладного плану на основі регіональних особливостей і пред’явлених вимог, а також всіх тонкощів і характеристик точки;
  • підбір постачальників, доставка та монтаж обладнання;

  Роботи по установці і настройці виконують підрядні організації

  • пусконалагоджувальні роботи з перевірки системи на працездатність;
  • метрологічна діагностика всіх компонентів.

  Ще раз про АСКОЕ. Найбільш часті запитання. ⋆ Рівнеобленерго

  У 2017 році «Рівнеобленерго» згідно з інвестпрограмою, затвердженою НКРЕКП, почало здійснювати заміну лічильників на більш сучасні, з автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Це так звана «розумна» або «інтелектуальна» система електропостачання, що дозволяє дистанційно зчитувати показники приладу обліку, забезпечує точність виставленого рахунку, а значить позбавляє споживачів потреби передавати за допомогою Особистого кабінету чи смс-повідомлення, звернення до кол-центру, показники свого лічильника. Більше того, споживач повністю безкоштовно отримує прилад обліку, завдяки якому в подальшому можна перейти на «зонний тариф».

  Нас запитують: чи не призведе до збільшення спожитої електроенергії встановлення нового лічильника?

  У випадку, якщо Ви не збільшили кількості підключених електроприладів, спожита кількість електроенергії, а відтак і показники лічильника, також не збільшаться. Втім у цьому випадку потрібно врахувати сезонний фактор: тривалість світлового дня , використання взимку обігрівачів, електроопалення, частіше нагрівання чайника, потребу в більшій кількості енергії для нагрівання холодної води бойлером взимку і навпаки активне користування водонагрівачем влітку тими, кому вимикають централізоване гаряче водопостачання.

  Не менш важливим фактором є стан внутрішньо будинкових електричних мереж та зовнішнє підключення, якщо, до прикладу, кілька лічильників розташовані в одному щитку. В такому випадку можливий варіант, коли є об’єднаними чи переплутаними так звані «нульові проводи». Індукційні, або дискові лічильники такої «помилки» не фіксували, на відміну від електронних. Для виправлення ситуації потрібно запросити електрика з ЖКП чи ОСББ.

  Варто також зауважити, що індукційні лічильники мали клас точності «2» та «2,5», усі сучасні лічильники мають його на рівні «1».

   

  Чи можна відмовитися від встановлення нового лічильника?

  Інвестпрограма, в рамках якої здійснюється заміна лічильників на сучасні, затверджена Національною комісією з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Своєю чергою НКРЕКП у роз’ясненні ліцензіатам з передачі електричної енергії, тобто, усім обленерго (лист НКРЕКП № 8308/17.1.1/7-16 від 16.08.2016) зазначає:

  • Сума заходів «Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням» повинна спрямовуватися на заміну лічильників класу «2,5» виключно на багатофункціональні лічильники під автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)…

  Передбачається поступова заміна усіх приладів обліку на багатофункціональні, що відповідають вимогам структури розподілу електроенергії в умовах моделі нового ринку та стимулюючого тарифоутворення.

  ПрАТ «Рівнеобленерго» у 2017 році було здійснено заміну близько 8 тисяч приладів обліку за власний рахунок, у 2018-му заплановано заміну майже 13 тисяч лічильників.

  Наскільки точними є нові лічильники? Чи правда, що у випадку сумнівів щодо правильності показників нового лічильника, доведеться оплачувати експертизу приладу?

  На торгах, проведених «Рівнеобленерго», на основі встановленої НКРЕКП одиничної вартості приладів, перемогло ТОВ «Нік-електроніка», оцінка відповідності продукції  якого підтверджена ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів». Зокрема, відповідними сертифікатами.

  Проте у випадку бажання споживача перевірити точність приладу, експертиза проводиться за участю представника Держстандартметрології. Послуги оплачує замовник експертизи (у випадку, якщо сумніви щодо правильності показників виникли у «Рівнеобленерго», вартість експертизи оплачуватиме ПрАТ).

  Чим вигідне встановлення лічильника споживачеві?

  Окрім точності та дистанційної передачі показників, нові лічильники дозволяють безкоштовно перейти на «зонний тариф» Наприклад «день-ніч», коли вартість електроенергії в нічну пору вдвічі дешевша за вартість удень. «Тризонний тариф» дозволяє економити під час пікових годин – вранці та ввечері. При самостійній заміні лічильника доведеться купувати його за власний кошт, а це близько 1800 гривень (вартість однофазного приладу обліку).

  Де (на яких вулицях у Рівному та у яких районах Рівненської області) відбуватиметься заміна лічильників у 2018-му році?

  Процес затвердження інвестиційної програми ПрАТ «Рівнеобленерго» на 2018 рік Національною комісією з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ще не завершений. Як тільки програму буде затверджено – вона буде оприлюднена. І не лише щодо заміни електролічильників, а й з усіма заходами з модернізації та реконструкції електромереж, які цьогоріч ПрАТ «Рівнеобленерго» повинно втілити у життя.

  АСКОЕ | СТМК ИК ЕЦК | Хорхе Лопес

  новое сообщение icnflickr-free-ic3d pan white
  • Исследовать
   • Последние фото
   • В тренде
   • События
   • Общество
   • Flickr Галереи
   • Карта мира
   • Поиск камеры
   • Блог Flickr
  • Печать
   • Принты и настенное искусство
   • Фотокниги
  • Получить Pro
   • Авторизоваться
   • Зарегистрироваться
   • Авторизоваться
   • Исследовать
   • В тренде
   • События
   • Общество
   • Flickr Галереи
   • Блог Flickr
   • Принты и настенное искусство
   • Фотокниги
   • Получить Pro
   О Вакансии Блог Разработчики Руководящие указания Помощь Справочный форум Конфиденциальность Условия Печенье английский ← → Вернуться к фотопотоку Хорхе Лопес Автор: Хорхе Лопес

   СТМК

   ИК

   ЕЦК

   Выполнено

   92 Просмотры

   1 любимый

   0 Комментарии

   Снято 6 марта 2012 г.

   Все права защищены
   • Около
   • Вакансий
   • Блог
   • Разработчиков
   • Руководящие принципы
   • Конфиденциальность
   • Условия
   • Справка
   • Сообщить о нарушении
   • Справочный форум
   • английский
   • SmugMug + Flickr.
   • Конфиденциальность
   • Условия
   • Файлы cookie
   SmugMug + Flickr. Объединяя людей через фотографию.
   • Около
   • Вакансий
   • Блог
   • Разработчиков
   • Руководящие принципы
   • Сообщить о нарушении
   • Конфиденциальность
   • Условия
   • Справочный форум
   • английский
   • Конфиденциальность
   • Условия
   • Файлы cookie
   • Справка
   SmugMug + Flickr.Объединяя людей через фотографию.

   АСКОЕ | sweet16nine | Flickr

   новое сообщение icnflickr-free-ic3d pan white
   • Исследовать
    • Последние фото
    • В тренде
    • События
    • Общество
    • Flickr Галереи
    • Карта мира
    • Поиск камеры
    • Блог Flickr
   • Печать
    • Принты и настенное искусство
    • Фотокниги
   • Получить Pro
    • Авторизоваться
    • Зарегистрироваться
    • Авторизоваться
    • Исследовать
    • В тренде
    • События
    • Общество
    • Flickr Галереи
    • Блог Flickr
    • Принты и настенное искусство
    • Фотокниги
    • Получить Pro
    О Вакансии Блог Разработчики Руководящие указания Помощь Справочный форум Конфиденциальность Условия Печенье английский ← → Вернуться в избранное сладкий Автор: sweet16nine

    Выполнено

    1,229 Просмотры

    4 любимые

    0 Комментарии

    Снято 22 марта 2014 г.

    Все права защищены
    • Около
    • Вакансий
    • Блог
    • Разработчиков
    • Руководящие принципы
    • Конфиденциальность
    • Условия
    • Справка
    • Сообщить о нарушении
    • Справочный форум
    • английский
    • SmugMug + Flickr.
    • Конфиденциальность
    • Условия
    • Файлы cookie
    SmugMug + Flickr. Объединяя людей через фотографию.
    • Около
    • Вакансий
    • Блог
    • Разработчиков
    • Руководящие принципы
    • Сообщить о нарушении
    • Конфиденциальность
    • Условия
    • Справочный форум
    • английский
    • Конфиденциальность
    • Условия
    • Файлы cookie
    • Справка
    SmugMug + Flickr.Объединяя людей через фотографию.

    Askoe Oedt — Футбол — BetsAPI

    Австрия Ландеслига 18.09 17:00 Юнион Эдельвейс v Аское Эдт D 0-0
    Австрия Ландеслига 09.08 14:00 СПРОСИТЕ ул.Валентин v Аское Эдт Вт 0-2
    Австрия Ландеслига 14.08 16:00 Аское Эдт v SV Фридбург Пондорф Вид
    Товарищеские матчи Европы 07.09 16:30 Артикул Амштеттен v Аское Эдт L 2-0
    Товарищеские матчи Европы 15.02 15:01 Аское Эдт v Форвартс Штайр L 1-3
    Австрия Ландеслига 26.10 13:30 Аское Эдт v СПРОСИТЕ ул.Валентин Вид
    Кубок Австрии 22.07 15:15 7 Аское Эдт v ФК Зальцбург L 0-6
    Кубок Австрии 24.10 13:00 9 Аское Эдт v С.В. Маттерсбург L 0-3
    Кубок Австрии 19.09 14:00 8 Аское Эдт v Австрия Лустенау Вт 2-0
    Кубок Австрии 14.07 15:30 7 Аское Эдт v АТСВ Штадль-Паура Вт 3-1
    Товарищеские матчи Европы 01.07 16:00 АТСВ Штадль-Паура v Аское Эдт Вт 0-3
    Австрия Ландеслига 05/02 16:05 Аское Эдт v ФК Вельс D 1-1

    ASKÖ Fit Kursprogramm

    ASKÖ Fit Kursprogramm

    Unsere Website verwendet ein Sitzungs-Cookie, das für deren Nutzung unverzichtbar ist.Es wird mit Sitzungsende gelöscht und dient nur zur internen Verwendung. Nähere Informationen, auch zu Ihren Rechten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf «Akzeptieren», um das Cookie zu akzeptieren und diese Warnung auszublenden.

    Willkommen auf askoe-fit.at!


    Ihrem Sportprogramm für Kurse, Aus- / Fortbildungen und Feriensportwochen!

    Sport in seiner Vielfalt

    Unser Team aus SportwissenschafterInnen, staatlich geprüften ÜbungsleiterInnen, LehrwartInnen, GesundheitstrainerInnen, Ernährungswis undsenschafterInnen! Viel Spaß mit unserem vielseitigen Bewegungsangebot wünscht das ASKÖ Tirol Team.

    Finden Sie Ihr persönliches ASKÖ-Fit Angebot

    Jetzt NEU в программе unserem

    Kurs

    KFIn02h31: Kinderfußball für 6-9 Jährige

    Spiel und Spaß für Kinder

    Vereinsungebunden können Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren in diesem Kurs gemeinsam «курица». Laufen sowie Balltechnik und Taktik werden spielerisch mit viel Spaß trainiert.08.10.2021 — 11.02.2022
    Freitags um 18:00 Uhr
    14 Einheiten zu je 60 Minuten
    6020 Innsbruck
    Beitrag: € 78,00 / € 39,00
    Подробнее / Buchen

    Kurs

    MSFIn01h : Mobility & Stretch Flow

    Entspannung / Meditation / Körperarbeit

    Durch langsame und fließende Dehnbewegungen verbunden mit Yogaelementen wird die Beweglichkeit verbessert, das Verletzungsrisiko vermindert, undurletzungsrisiko vermindert, Undtungsproblestungen und Musicals.Das ruhige Innehalten in Dehnpositionen … 27.09.2021 — 31.01.2022
    Montags um 18:00 Uhr
    16 Einheiten zu je 60 Minuten
    6020 Innsbruck
    Beitrag: € 96,00
    Подробнее / Buchen

    Курс

    TRXLFIn02h31: TRX Training für leicht Fortgeschrittene

    Fitness / Kräftigung

    TRX Training является эффективным средством Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht. Es wird mit nicht elastischen Gurt- und Seilsystemen im Stehen или Liegen gegen die Schwerkraft trainiert.Durch dieses Schlingentraining wird einerseits die Muskulatur … 28.09.2021 — 01.02.2022
    Dienstags um 19:00 Uhr
    16 Einheiten zu je 60 Minuten
    6020 Innsbruck
    Beitrag Детали: € 119,00
    Детали: € 119,00


    Kurs / Voraussetzung Arztfreigabe

    YOIn01Oh31: Yoga für onkologische Patienten

    Bewegung für onkolog. Patienten

    Durch gezielte Körperübungen (Asanas) und bewusste Atmung werden verschiedene Muskelgruppen mobilisiert und gekräftigt und dadurch mehr Beweglichkeit erzielt.Der Kurs ist auf spezielle Bedürfnisse onkologischer PatientInnen abgestimmt. Скачать … 29.09.2021 — 02.02.2022
    Mittwochs um 16:00 Uhr
    16 Einheiten zu je 60 Minuten
    6020 Innsbruck
    Beitrag: € 56,00
    Подробнее / Buchen

    Workshop h31 YYOIn Семинар по инь-йоге

    Entspannung / Meditation / Körperarbeit

    Eintauchen in den Jahresabschluss mit Yin Yoga und Mediation. Wir schenken uns ausgiebig Zeit für Yin Yoga, verschiedene Atemübungen und Meditation, um das Jahr gebührend abzuschließen, zu reflection und uns auf die kommende stille Zeit vorzubereiten…. 11.12.2021
    Samstag um 09:00 Uhr
    1 Einheit mit 4 Stunden
    6020 Innsbruck
    Beitrag: € 26,00
    Подробнее / Buchen

    Unser 22 mintiges YouTube Video ber Askoe & Lilleoe

    — Die dnischen Inseln Ask & Lille —
    — Reiseinformationen, aktuelle Bilder und Videos —
    + Ferienhaus Angebote auf der benachbarten Insel Lolland
    sowie Hotels, Pensionen + B&B Unterknfte


    Um interessierten Besuchern unserer Seite einen kleinen Eindruck von den Inseln Ask und Lille zu vermitteln knnen Sie sich hier unser YouTube Video mit einer Lnge von ca.22 Minuten direkt ansehen. Es vermittelt von der Anreise ber Puttgarden und unseren 4 tgigen Aufenthalt bis hin zur Abreise einen Eindruck eines Inselurlaubes в Днемарке.    Auf Grund der bersichtlichkeit ffnen all folgenden Unterkunft Links immer als extra Fenster


    бер 45.000
    Ferienhuser mit Hund / Haustier
    in Deutschland und weiteren
    27 Lndern    .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *